Điều khoản và điều kiện

Chào mừng đến với Propzy Việt Nam. Trang web này và các ứng dụng của Propzy (như được định nghĩa bên dưới) cùng với các dịch vụ được cung cấp thông qua trang web được tổ chức và sở hữu bởi công ty Propzy, là một công ty công nghệ về bất động sản với trụ sở chính đặt tại 2400 East Katella, Suite 800, Anaheim, CA 92806, USA. Những điều khoản sử dụng này được sử dụng như một “Hiệp định” giữa bạn và Propzy Việt Nam liên quan đến các dịch vụ và việc cung cấp những thông tin quan trọng cho bạn, bao gồm thông tin về nghĩa vụ của bạn về nội dung và giới hạn của chúng tôi trong việc thực hiện trách nhiệm với bạn. Khi truy cập, tải về hay sử dụng bất cứ phần nào của dịch vụ có nghĩa là bạn đã chấp nhận các điều khoản của hiệp định. Vui lòng không sử dụng dịch vụ của chúng tôi khi bạn không chấp nhận các điều khoản này.

Nếu bạn muốn liệt kê bất động sản cần bán hoặc cho thuê của mình với một chuyên viên của Propzy, hay mua một ngôi nhà với một chuyên viên của Propzy, thì khi đó bạn sẽ cần phải có một thỏa thuận niêm yết hoặc thỏa thuận mua để trở thành một khách hàng của Propzy; những thỏa thuận này không được đề cập ở đây.

Bạn ít nhất phải đủ tuổi trưởng thành và là một công dân quốc tịch Việt Nam. Nếu bạn dưới 13 tuổi, bạn không được phép sử dụng Website này.

A. Tất cả các tài liệu bản quyền (bao gồm: Mã nguồn, dữ liệu, hình ảnh và những nội dung khác) chứa trong các dịch vụ, bao gồm cả việc lựa chọn và sắp xếp các tài liệu thì được sở hữu bởi Propzy hoặc được cấp phép bởi Propzy để sử dụng trên website. Trang web của chúng tôi có sủ dụng tính năng của Google Maps, hãy xem chính sách, thông báo luậtđiều khoản sử dụng của họ. Một số phần của trang này được sửa đổi dựa trên việc tạo ra và chia sẻ bởi Google và sử dụng theo những điều khoản được mô tả trong giấy phép Creative Commons 3.0 Attribution.

B. Thương hiệu Propzy: những logo của Propzy và những thương hiệu khác của Propzy, nhãn hiệu dịch vụ, đồ họa và những logo sử dụng trong việc liên kết với Propzy là các nhãn hiệu đã được đăng ký tại Mỹ hoặc những nước khác. Apple, logo Apple, iPad, iPhone và iPod mà Propzy có sử dụng là nhãn hiệu của Apple, được đăng ký tại Mỹ và các nước khác. App Store là một nhãn hiêu dịch vụ của Apple, Adroid là một nhãn hiệu của Google. Việc sử dụng nhãn hiệu này là tùy thuộc vào sự cho phép của Google. Những nhãn hiệu và logo khác được sử dụng trong kết nối với Propzy có thể là của chủ sở hữu tương ứng.

C. Dữ liệu: Dữ liệu trên website của chúng tôi là tài sản cá nhân của chủ tài sản và/hoặc những chuyên viên bất động sản cung cấp dữ liệu. Những cá nhân phải được sự cho phép của Propzy với những quyền cần thiết và ủy quyền để hiển thị các dữ liệu trên trang Web.

D. Những tài sản sở hữu trí tuệ khác: Propzy làm chủ các bí mật thương mại và những công thức tạo nên những chức năng của các dịch vụ. Hiện tại, Propzy đã được cấp một số bằng sáng chế.

E. Cấp giấy phép: Những dịch vụ của Propzy luôn sẵn sàng cho việc sử dụng cá nhân của bạn, và chúng tôi sẽ cấp cho bạn quyền truy cập, xem và sử dụng dịch vụ khi bạn tuân thủ những điều khoản sử dụng và các chính sách áp dụng của Propzy.

F. Không được phép sao chép thông tin BĐS và Dữ liệu bất động sản: Việc thu thập dữ liệu propzy.vn và hệ thống những website chỉ được cho phép với kết quả trên các công cụ tìm kiếm. Webscraping, tải về hay

thu thập bất kỳ dữ liệu thông tin bất động sản nào trên Propzy để đưa vào một trang Web tìm kiếm bất động sản nào khác, tổng hợp nội dung hay bất kỳ mục đích khác đều hoàn toàn bị nghiêm cấm nếu không có sự cho phép của Propzy.

G. Những hạn chế: Ngoại trừ việc có thể kých hoạt và làm việc trên các dịch vụ, bạn không được phép chỉnh sửa, đạo diễn, biên soạn lại hay cố gắng phân phối lại với mục đích thương mại dựa trên việc sử dụng dịch vụ của bạn, hoặc sử dụng sai mục đích của dịch vụ hay bất kỳ thành phần nào của dịch vụ. Bạn không được phép sử dụng bất kỳ mega-tag hay các văn bản ẩn sử dụng tên hay thương hiệu của Propzy trừ khi được sự cho phép của chúng tôi. Chúng tôi có thể rút lại sự cho phép bạn quyền truy cập và sử dụng website, và chúng tôi có thể khóa và ngăn chặn sự truy cập của bạn trong quyền hạn của chúng tôi mà không cần thông báo. Nếu bạn vi phạm các điều khoản sử dụng, quyền truy cập và sử dụng Website của bạn sẽ tự động bị thu hồi.

H. Quyền sở hữu trí tuệ: Ngoại trừ giấy phép giới hạn được cấp ở trên, Propzy giữ tất cả những quyền sử hữu trí tuệ của trang Web này. Thỏa thuận này không cho phép bạn bất kỳ quyền hay giấy phép nào để sử dụng thương hiệu và logo nào của chúng tôi.

I. Propzy không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sai sót trong thông tin hiển thị hoặc chậm trễ trong việc hiển thị thông tin. Tất cả thông tin trên trang web hoặc được chuyển tới Propzy từ tổ chức khác hoặc có được thông qua nguồn tin từ chính phủ đưa ra. Các vấn đề về sự chính xác của dữ liệu có thể được chuyển tới Propzy thông qua việc gửi thư phản hồi nhưng sẽ có khả năng là thông tin chính xác không được sửa bởi Propzy và người hoặc những người tạo ra thông tin phải khiếu nại. Ví dụ: Nếu có thông tin BĐS sai chỉ có thể được thay đổi bởi bên môi giới thứ ba và tuân theo điều khoản hợp đồng đối tác.

J. Ngày trên Propzy: Giá trị ngày trên Propzy được tính từ ngày đầu tiên BĐS được hiển thị trên trang web.

Bạn phải đăng ký tài khoản với Propzy để có thể nhìn thấy toàn bộ danh sách bất động sản bán hoặc cho thuê. Bạn cũng phải đăng ký trước khi bạn có thể tham gia vào website và đăng tải nội dung. Việc đăng ký tài khoản trên Propzy đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với các điều khoản sử dụng. Bạn sẽ chịu trách nhiệm cho tất cả hành động liên quan tới các dịch vụ xảy ra khi sử dụng tài khoản và mật khẩu của bạn. Bạn có trách nhiệm giữ cho thông tin hồ sơ của bạn chính xác. Bạn đồng ý giữ bí mật mật khẩu của bạn, không sử dụng tài khoản của người khác, không cho phép người khác sử dụng tài khoản của bạn. Propzy sẽ có quyền chấm dứt tài khoản trong quyết định của mình.

A. Tài liệu bạn cung cấp: Ban có thể gửi về những ý kiến, phản hồi, đánh giá, bình luận, hình ảnh hoặc những nội dung khác đến Propzy và trang web này. Tất cả thông tin mà bạn cung cấp phải tuân thủ Nội quy cộng đồng bên dưới. Bạn sở hữu và kiểm soát mọi quyền liên quan tới sự cung cấp của bạn, và những sự cung cấp này không được vi phạm những Điều khoản sử dụng, bao gồm cả Nội quy cộng đồng hoặc quyền lợi của bất kỳ bên thứ ba nào. Bạn sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm cho thông tin mà bạn cung cấp. Propzy có thể nhưng không bắt buộc theo dõi, chỉnh sửa và loại bỏ, và không có trách nhiệm lưu trữ thông tin mà bạn cung cấp.

B. Nội quy cộng đồng của Propzy

Hãy thể hiện sự tôn trọng: Chúng tôi hoan nghênh những cuộc tranh luận mang tính xây dựng nhưng chúng tôi sẽ không chấp nhận cho những ngôn ngữ không tôn trọng và xúc phạm cá nhân. Xin vui lòng tránh chủ đề gây tranh cãi như chính trị, chủng tộc, tôn giáo, và tình dục. Chúng tôi có quyền sửa đổi hoặc loại bỏ bất kỳ nội dung gây tranh cãi phi chức năng.
Không chào mời: Đại lý bất động sản và các chuyên gia khác được chào đón ở đây, nhưng không phải để quảng bá dịch vụ của bạn. Bạn có thể để lại thông tin môi giới của bạn, nhưng không có thông tin hoặc trang web liên lạc địa chỉ.
Không Spam: Vui lòng không đăng tải bất kỳ quảng cáo, thư rác, hoặc những thư mời gọi…
•  Không có bài viết bất hợp pháp hoặc gây khó chịu. Bất kỳ nội dung có chứa tài liệu bất hợp pháp, có ý bôi nhọ, tục tĩu hoặc khiêu dâm sẽ bị xóa.
•  Không đăng tải công khai thông tin cá nhân hoặc thông tin liên lạc chưa được công bố của người khác. Điều này cũng bao gồm các thông tin liên lạc từ các quản trị cộng đồng và người kiểm duyệt.
Kiểm duyệt: Chúng tôi có quyền giám sát nội dung, xóa hoặc giữ lại nội dung tuỳ ý theo nguyên tắc hoạt động của chúng tôi.

C. Giấy phép: Bạn cho phép Propzy quyền vĩnh viễn, không giới hạn để sử dụng, sửa đổi, phân phối và hiển thị thông tin mà bạn cung cấp của bạn trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào trên toàn thế giới. Propzy có thể nhưng không bắt buộc đăng tải tên của bạn cùng với bài thông tin mà bạn cung cấp. Bên cạnh đó, bạn cho phép Propzy quyền vĩnh viễn không giới hạn để sử dụng, phân phối, công khai, loại bỏ, giữ lại, thêm, tiến trình, phân tích và thương mại hóa bằng bất kỳ cách nào kể cả trong hiện tại và trong tương lai, bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp, trực tiếp hay gián tiếp tới Propzy mà không có bất kỳ sự đồng ý, thông báo hay bồi thường nào cho bạn hoặc bên thứ ba nào.

D. Từ chối trách nhiệm: Propzy không chịu bất kỳ trách nhiệm và cũng không đảm bảo cho bất kỳ thông tin mà bạn cung cấp nào được đăng tải bởi bạn hay bên thứ ba nào. Chúng tôi có thể không theo dõi hay điều khiển những thông tin mà bạn cung cấp được đăng thông qua những Dịch vụ và chúng tôi không thể chịu trách nhiệm cho những thông tin mà bạn cung cấp này. Bất kỳ việc sử dụng hay dựa vào bất kỳ thông tin mà bạn cung cấp hay những tài liệu đăng tải thông qua những Dịch vụ hay có được thông qua. Vì thế, nếu bạn có ý tưởng hay thông tin bạn muốn giữ bí mật hay không muốn người khác sử dụng, hoặc đó là chủ đề liên quan đến quyền lợi của bên thứ ba, bạn có thể bị vi phạm khi chia sẻ những thông tin đó, đừng đăng tải nó lên bất kỳ diễn đàn nào, hay bất kỳ nơi nào trên Website này. PROPZY SẼ KHÔNG CHỊU BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM NÀO CHO VIỆC LẠM DỤNG HAY BIỂN THỦ BẠN ĐĂNG TẢI TRÊN PROPZY.

E. Diễn dàn: Propzy đưa ra một diễn đàn nơi bạn có thể gửi về những quan sát và nhận xét của bạn về những chủ đề đã được chỉ định. Các chủ tài khoản trên Propzy có thể tạo chủ đề mới. Propzy có đặc quyền để đóng hoặc chuyển chủ đề, hoặc loại bỏ nội dung từ họ nếu nội dung đăng tải vi phạm các điều khoản sử dụng hoặc những quyền sở hữu trí tuệ khác. Làm ơn nhớ rằng mọi thứ bạn chia sẻ trên diễn đàn có thể được thấy và sử dụng bởi những người dùng khác của Dịch vụ.

Với mục đích phản hồi với bạn và cung cấp cho bạn những thông tin, thông báo về tài khoản của bạn hay về Dịch vụ (như là thông tin về những ngôi nhà có thể bạn quan tâm), bạn đồng ý rằng Propzy có thể giao tiếp với bạn thông qua những thông tin liên hệ mà bạn cung cấp trên tài khoản của bạn trên Propzy hay các ứng dụng của Propzy bao gồm: ID thiết bị của bạn, email, số điện thoại di động, điện thoại, hoặc địa chỉ bạn cung cấp (nếu có). Vui lòng xem lại những cài đặt tài khoản của bạn hoặc những cài đặt trên thiết bị điện thoại của bạn để cài đặt loại tin nhắn mà bạn nhân được từ Propzy. Propzy không có trách nhiệm với việc bạn gặp thất bại trong việc giữ liên hệ và nhận những thông tin quan trọng từ Propzy.Thông qua Dịch vụ, bạn có thể đưa yêu cầu về việc đi xem nhà, hợp đồng môi giới bất động sản, trợ giúp bán hoặc mua nhà hoặc những yêu cầu khác. Để thực hiện những yêu cầu của bạn, bạn sẽ phải ủy quyền cho Propzy để chia sẻ thông tin cá nhân của bạn bao gồm: lịch sử tìm kiếm nhà của bạn, những yêu thích và tìm kiếm đã lưu, với một chuyên viên môi giới bất động sản chuyên nghiệp (Một chuyên viên môi giới của Propzy hoặc nhân viên, hoặc một môi giới cộng sự, được định nghĩa bên dưới). Khi bạn thực hiện một yêu cầu tới Propzy, bạn đang mở một lời mời nhanh cho Propzy, một đơn vị hay cá nhân để liên lạc với bạn. Một Môi giới cộng sự thì được tuyển dụng bởi hoặc làm việc với một công ty môi giới khác, nhưng người này sẽ hợp tác với chúng tôi để cung cấp dịch vụ Propzy tới mạng lưới khách hàng rộng lớn. Chúng tôi sẽ giới thiệu bạn đến một Môi giới cộng sự theo quyết định của chúng tôi.

Propzy có thể bao gồm liên kết tới website của bên thứ ba trong Dịch vụ của nó. Bạn nên đánh giá những điều khoản áp dụng và chính sách bảo mật của website bên thứ ba trước khi sử dụng hoặc chia sẻ bất kỳ thông tin nào với trang web đó. Propzy không chịu trách nhiệm và và không xác nhận bất kỳ tính năng, nội dung, quảng cáo, sản phẩm hoặc tài liệu khác có sẵn từ website của bên thứ ba.

Propzy cung cấp dịch vụ thông qua các ứng dụng được xây dựng sử dụng nền tảng của Propzy ("Ứng dụng của Propzy"). Ví dụ về các ứng dụng của Propzy bao gồm, nhưng không giới hạn: những ứng dụng điện thoại thông minh (Propzy cho Android, Propzy cho iPad, hoặc Propzy cho iPhone), và nút "Share" của Propzy, cho phép bạn chia sẻ các hoạt động của bạn trên các trang web với bạn bè của bạn bằng cách sử dụng xã hội phương tiện truyền thông hoặc email. Bạn xác nhận bạn là chịu trách nhiệm cho tất cả các chi phí và điều khoản cần thiết liên quan đến việc truy cập Propzy qua nhà cung cấp truy cập di động của bạn.

Bạn có thể ngưng hoạt động tài khoản của mình bất cứ lúc nào. Sau khi ngưng hoạt động tài khoản của bạn, bạn sẽ không được phép truy cập vào Dịch vụ nữa. Nếu bạn muốn ngưng hoạt động tài khoản của mình, hãy đi đến phần cài đặt tài khoản (Account Settings) để liên hệ với Dịch vụ khách hàng. Propzy có thể chấm dứt thỏa thuận này hoặc tài khoản của bạn bất kỳ lúc nào với hoặc không thông báo.

Bạn đồng ý bồi thường cho Propzy và giữ cho Propzy tránh khỏi những thiệt hại, mất mát và chi phí (bao gồm và không giới hạn, các khoản phí luật sư , chi phí khác) liên quan đến khiếu nại của bên thứ ba, chi phí và sự điều tra gây ra bởi (a) sự thất bại của bạn khi thực hiện thỏa thuận này, bao gồm không giới hạn nội dung thông tin mà bạn cung cấp của bạn vi phạm quyền lợi của bên thứ ba và những luật áp dụng, (b) bất kỳ thông tin mà bạn cung cấp hay thông tin bạn cung cấp cho Dịch vụ, và/hoặc (c) bất kỳ hoạt động mà bạn tham gia vào website Propzy hay sử dụng Dịch vụ của Propzy.

Propzy cung cấp dịch vụ trên một nền tảng “như là” và “như có sẵn”. Propzy không kiểm soát hoặc yêu cầu người sử dụng tạo ra nội dung cho chính xác. Chúng tôi không cung cấp bất kỳ đảm bảo hay những tuyên bố rõ ràng. Truy cập mức tối đa toàn quyền theo pháp luật, Propzy và nhà cung cấp của nó từ chối tất cả những bảo đảm hoặc những tuyên bố ngầm, bao gồm không giới hạn, bất kỳ bảo đảm của một mục đích cụ thể có thể bán được,tiêu đề, sự rõ ràng của dữ liệu, và không xâm phạm. Nếu bạn không hài lòng hoặc bị tổn hại bởi Propzy hay bất cư thứ gì liên quan đến Propzy, bạn có thể ngưng hoạt động tài khoản Propzy của bạn và kết thúc thỏa thuận này theo điều khoản 8 (chấm dứt) và cách chấm dứt này sẽ là quyền và cách giải quyết duy nhất của bạn. Propzy không chịu trách nhiệm, và không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào cho việc chuyển giao bất kỳ thông điệp nào (như đăng các câu trả lời hay truyền tải bất kỳ nội dung tạo ra bởi người dùng khác) được gửi thông qua propzy tới bất kỳ ai. Bất kỳ tài liệu, dịch vụ, hay mô tả công nghệ hay sử dụng trên trang web có thể thuộc quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba, những người có giấy phép cho tài liệu, dịch vụ hay công nghệ cho chúng tôi. Propzy không có bất kỳ trách nhiệm nào để xác minh nhận dạng những người đăng ký vào dịch vụ cùa mình, cũng như không có bất kỳ trách nhiệm nào để theo dõi người dùng của dịch vụ của chúng tôi bởi những người dùng khác của cộng đồng; vì thế, Propzy từ chối mọi trách nhiệm pháp lý cho việc nhân dạng tội phạm hay Propzy chối bỏ mọi thiệt hại do bất kỳ dán đoạn hay lỗi trong hoạt động. Bên cạnh đó Propzy từ chối mọi trách nhiệm cho bất kỳ hỏng hóc, khả năng truy cập, hay thiếu điều kiện sử dụng website do thiết bị không phù hợp, rối loạn liên quan đến các nhà cung cấp dịch vụ internet, và bất cứ lý do khác. Một số luật pháp không cho phép chối bỏ những điều khoản ngầm trong hợp đồng với khách hàng và kết quả là nội dung của phà này có thể không áp dụng với bạn.

Trong mọi trường hợp Propzy hoặc bất kỳ nhà cung cấp nào cũng sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ tổn hại, bao gồm nhưng không giới hạn gián tiếp, đặc biệt, hoặc thiệt hại phát sinh bên ngoài, dựa trên, hoặc do điều khoản sử dụng hoặc việc sử dụng dịch vụ của bạn, ngay cả nếu bên đó đã được khuyên về khả năng của tổn hại như vậy. Loại trừ các thiệt hại theo đoạn này cách giải quyết duy nhất được quy định dưới đây và chịu được trong trường hợp giải quyết không đạt được mục đích hoặc hoàn toàn không được thực thi. Những hạn chế và loại trừ áp dụng không liên quan đến cho dù thiệt hại phát sinh từ (a) vi phạm hợp đồng, (b) vi phạm bảo hành, (c) sơ suất, hoặc (d) bất kỳ nguyên nhân hành động khác, ngoại trừ trong phạm vi và giới hạn được phép của luật pháp. Nếu bạn không đồng ý với bất cứ phần những điều khoản sử dụng, hoặc bạn có mâu thuẫn hoặc yêu cầu đối với Propzy hoặc việc cung cấp của Propzy đối với những điều khoản sử dụng hoặc dịch vụ, cách giải quyết duy nhất của bạn là ngừng sử dụng dịch vụ.

Bất kỳ khiếu nại hay tranh cãi phát sinh hay liên quan đến việc sử dụng các Website, tới những hàng hóa hay dịch vụ được cung cấp bởi Propzy, hoặc bất kỳ hành vi thiếu sót nào mà bạn có thể tranh luận với Propzy phải chịu trách nhiệm, bao gồm, không giới hạn để khiếu nại hay tranh cãi để tranh chấp thì cuối cùng sẽ chỉ giải quyết bằng trọng tài.

Để bắt đầu quá trình giải quyết bằng trong tài, một bên phải thực hiện một yêu cầu bằng văn bản. Nên bất kỳ Tiểu bang hoặc xung đột pháp luật Liên bang với các quy định nêu trên để giải quyết các tranh chấp, các quy tắc AAA, các quy tắc xung đột như vậy sẽ được cắt đứt từ các quy tắc thực thi và các quy định có hiệu lực sẽ tồn tại và kiểm soát quá trình giải quyết tranh chấp. Bất kỳ khoảng trống trong quá trình này do quy tắc cắt đứt sẽ được giải quyết theo quyết định của trọng tài được chọn. Bất kỳ phán quyết nào được đưa ra bởi các trọng tài có thể được nhập vào bất kỳ tòa án có thẩm quyền. Các trọng tài viên sẽ không có sức mạnh để bồi thường thiệt hại trong kết nối với bất kỳ tranh chấp vượt quá bồi thường thiệt hại thực tế và sẽ không nhân thiệt hại thực tế hoặc giải quyết do hậu quả, bồi thường thiệt hại mang tính trừng phạt hoặc điển hình, và mỗi bên không thể hủy bỏ từ bỏ mọi yêu sách kèm theo. Các thỏa thuận phân xử sẽ không được hiểu như là một thỏa thuận với sự liên kết, hợp nhất một trọng tài theo thỏa thuận này với trọng tài các tranh chấp hoặc khiếu nại của bất kỳ người ngoài đảng, bất kể bản chất của vấn đề, tranh chấp liên quan.

Một tranh chấp phát sinh và nên quy định trọng tài ở đây trở nên không áp dụng được hoặc không thể thực thi, hoặc trong bất kỳ trường hợp của bất kỳ vụ kiện giữa bạn và Propzy, các bên đồng ý rằng quyền tài phán trên và địa điểm nào phù hợp sẽ phải hoàn toàn ở tòa án bang và liên bang đang ngồi ở Orange County, California. Nếu một trong hai bên thuê luật sư để thực hiện mọi quyền liên quan đến bất kỳ tranh chấp hay vụ kiện của các bên thắng kiện có quyền thu hồi các khoản phí luật sư hợp lý.

A. Nếu bất kỳ điều khoản của Thỏa thuận này được tìm thấy bởi một tòa án có thẩm hoặc trọng tài có thẩm quyền là bất hợp pháp, bãi bỏ, hoặc không thể thực thi, việc cung cấp không thể thực thi sẽ được sửa đổi để làm cho nó có hiệu lực và hiệu quả đến mức tối đa có thể để thực hiện ý định của những điều khoản.

B. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở đây. Hoặc qua mail (cskh@propzy.com, hoặc chuyển phát nhanh tại: CÔNG TY PROPZY tại Tầng 5, Tòa Nhà Flemington, Số 182, Lê Đại Hành, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh.

C. Trong toàn bộ Thỏa thuận này Bạn đồng ý rằng toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và Propzy, hoàn chỉnh và độc quyền liên quan đến các Dịch vụ và thay thế tất cả các thỏa thuận và hiểu biết trước, dù bằng văn bản hoặc bằng miệng, hoặc cho dù thành lập theo phong tục, tập quán, chính sách hoặc tiền lệ, với đối với các đối tượng của Thỏa thuận này. Bạn còn có thể bị các điều khoản và điều kiện bổ sung áp dụng khi bạn sử dụng hoặc mua các dịch vụ khác của Propzy.

D. Chúng tôi có quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế các điều khoản của Thỏa thuận này, có hiệu lực hồi tố khi đăng tải tại propzy.vn hoặc thông báo cho bạn nếu không. Ví dụ, chúng tôi có thể hiển thị một thông báo trên các dịch vụ khi chúng tôi đã sửa đổi Hiệp định này hoặc các chính sách bảo mật để bạn có thể truy cập và xem các thay đổi trước khi tiếp tục sử dụng các Dịch vụ của Propzy. Nếu bạn không muốn đồng ý với những thay đổi của Hiệp định này, bạn có thể chấm dứt Thỏa thuận này vào bất kỳ thời gian nào tại phần 8 (Chấm dứt).

E. Không Miễn trừ bất cứ hành động nào vi phạm Thỏa thuận này của bạn hay người khác, chúng tôi sẽ không từ bỏ quyền phản ứng với những hành vi vi pham này.

F. Không có biện pháp ngăn chặn trong trường hợp không có bạn được phép yêu cầu hoặc có quyền huỷ bỏ, cứu trợ công bằng lệnh bồi thường hay khác, hoặc để ra lệnh cấm hoặc hạn chế các hoạt động của các dịch vụ.

G. Phân công và Ủy quyền: Bạn không thể chuyển nhượng hoặc ủy quyền theo quy định của Thỏa thuận. Bất kỳ chuyển nhượng hay ủy quyền với mục đích không tốt sẽ không có hiệu lực. Chúng tôi có quyền tự do chuyển nhượng hoặc bàn giao tất cả các quyền theo quy định của Thỏa thuận này mà không cần phải thông báo trước. Chúng tôi có thể thay thế, cải tiến những điều khoản trong Thỏa thuận này, bắt đầu hiệu lực khi chúng tôi thông báo cho bạn, Propzy thông báo cho bất kỳ bên thứ ba hãy đảm bảo quyền lợi của chúng tôi và các điều khoản theo Thỏa thuận này.

H. Thử nghiệm Alpha & Beta: Dịch vụ bao gồm bất kỳ thử nghiệm Alpha hay Beta hay sử dụng sản phẩm và dịch vụ, đặc tính, chức năng và tất cả các thành phần của chúng(dù ở dạng chính thức hay thử nghiệm) như vậy chúng tôi có thể tiến hành (“Thử nghiệm”). Ngoại trừ trong phạm vi quy định của một thỏa thuận khác giữa bạn và Propzy, mọi sự tham gia thử nghiệm hoặc sử dụng nội dung, thông tin, hoặc những tài liệu khác trong sự liên kết đều phải tuân theo Thỏa thuận này.

I. Quyền và nghĩa vụ khác: Bạn có thể có thêm những quyền và nghĩa vụ khác theo pháp luật địa phương so với những điều đã liệt kê ở đây.

J. Khiếu nại về nội dung trên Website Propzy. Đối với những khiếu nại về việc không có bản quyền bạn có thể liên hệ với chúng tôi tại Đây.

K. Các vấn đề quốc tế Propzy Việt Nam được điều khiển và quản lý của văn phòng điều hành Propzy tại California. Chúng tôi không khẳng định rằng dịch vụ của chúng tôi là phù hợp hoặc có sẵn để sử dụng cho bất kỳ nơi nào cụ thể. Những ai truy cập vào website Propzy đều phải chịu trách nhiệm tuân thủ theo luật pháp địa phương được áp dụng. Những dịch vụ, bao gồm phần mềm từ Propzy, được kiểm soát xuất khẩu bởi Hợp chủng quốc Hoa kỳ, có thể tải về hoặc xuất khẩu vi phạm bất kỳ luật áp dụng, luật lệ hoặc quy định.

L. Khiếu Nại Về Vi phạm bản quyền Nếu bạn là một người giữ bản quyền và tin rằng công việc của bạn đã được sử dụng trên website của chúng tôi trong một cách vi phạm bản quyền, xin vui lòng liên hệ với đại lý chúng tôi Bản quyền với các thông tin sau:

• Tên của bạn, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email để chúng tôi có thể lên hệ với bạn;
• Sự xác nhận của (những) bản quyền công việc mà bạn tin rằng đã vi phạm bản quyền;
• Sự xác nhận của tài liệu trên Website bạn tin rằng đã vi phạm bản quyền, bao gồm một mô tả địa chỉ (VD: một URL);
• Một bản tường trình, theo hình phạt về tội khai man, rằng bạn là chủ sở hữu bản quyền hoặc được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu quyền tác giả, và rằng thông tin mà bạn cung cấp là chính xác;
• Một bản tường trình rằng bạn có một thiện ý tin rằng sử dụng tranh chấp thì không được uyer quyền bở chủ sở hữu bản quyền, đại lý của nó hoặc luật pháp;
• Một chữ ký bằng tay hoặc điện tử; và
• Gửi thông báo vi phạm đến:
Copyright Agent
Phòng Pháp chế Propzy
Tầng 5, Tòa Nhà Flemington, Số 182, Lê Đại Hành, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
Email: cskh@propzy.com

Nếu thông tin mà bạn cung cấp của bạn bị loại bỏ hoặc việc truy cập vào nó bị vô hiệu hóa và bạn tin rằng điều đó áp dụng sai với bạn, bạn có thể gửi thông báo phản hồi tới Propzy. Thông báo phản hồi phải được thực hiện bằng văn bản và gửi đến Phòng Bản quyền của chúng tôi, có địa chỉ ở trên. Thông báo phản hồi của bạn phải có các thông tin sau:

• Chữ ký bằng tay hoặc điện tử của bạn;
• Sự xác nhận các tài liệu đã được gỡ bỏ hoặc truy cập đã bị vô hiệu và vị trí mà tại đó các tài liệu xuất hiện trước khi nó bị xóa bỏ hoặc vô hiệu hóa truy cập;
• Một bản tường trình theo hình phạt về tội khai man rằng bạn có một niềm tin rằng tài liệu đã được gỡ bỏ hoặc vô hiệu do nhầm lẫn hoặc xác định sai tài liệu bị xóa hoặc vô hiệu hóa truy cập; và
• Tên của bạn, địa chỉ, số điện thoại, và một bảng tuyên bố rằng bạn đồng ý với với phán quyết của tòa án tại nơi mà bạn đang ở, hoặc cho bất kỳ khu vực pháp lý mà Propzy có thể tìm thấy và rằng bạn sẽ chấp nhận quá trình dịch vụ từ người thông báo của Propzy trong cáo buộc vi phạm hoặc đại diện của người đó.

DỊCH VỤ NỔI BẬT CỦA PROPZY

Bán nhanh - Cho thuê dễ - Ký gửi miễn phí

Tiếp cận khách hàng đã được xác thực nhu cầu, khả năng tài chính.
Miễn phí tư vấn pháp lý & hỗ trợ định giá bán / cho thuê phù hợp.

Tìm Mua và Thuê Như Ý

Tìm kiếm theo tiêu chí, đảm bảo an toàn pháp lý.
100% BĐS được Propzy đến xác thực thông tin & hình ảnh tận nơi.

Hãy để chúng tôi liên hệ với bạn!
Giúp bạn tìm kiếm BĐS theo tiêu chí
   

Bạn đã đạt tối đa 3 lần yêu thích.

Để lưu thêm BĐS vui lòng

Lợi ích khi đang ký thành viên:
  • Không giới hạn lượt yêu thích
  • Không giới hạn thời gian lưu BĐS yêu thích
  • Sử dụng dịch vụ bđs 0 đồng của Propzy
  • Sử dụng các tính năng mới nhất của Propzy
  • Nhận ưu đãi mới nhất từ Propzy