Thành phố
Quận
Đường

Giá nhà đất Đường Hóc Hưu tháng 09/2021

Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)
Thấp nhất
Trung bình
Cao nhất
Đường
Đơn giá
cao nhất
Đường Hóc Hưu
10,8 triệu VNĐ/m2
0%
Đường
Đơn giá
trung bình
Đường Hóc Hưu
10,8 triệu VNĐ/m2
0%
Đường
Đơn giá
thấp nhất
Đường Hóc Hưu
10,8 triệu VNĐ/m2
0%

Xu thế giá bán

Triệu VNĐ/m2

Đơn giá trung bình

Giá bán
10,833
triệu VNĐ/m2
37,57%
Giá thuê
ngàn VNĐ/m2
Loại BĐS Bán (Triệu VNĐ/m2) Thuê (Ngàn VNĐ)
Đất 10,833

So sánh giá giữa Đường và Quận

Triệu VNĐ/m2

Bất động sản nổi bật Đường Hóc Hưu Xem tất cả

Bán đất nền Xã Quy Đức, Huyện Bình Chánh - Hướng Tây
10,5 tỷ 4,9 triệu/m² T.suất sinh lợi
0% Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)

Giá bất động sản lân cận

Đường Phường Giá BÁN trung bình (Triệu VNĐ/m2) Giá THUÊ trung bình (Ngàn VNĐ)
Đường Đoàn Nguyễn Tuấn Xã Hưng Long 18,509 3,19% 0,03 3,19%
Đường Đoàn Nguyễn Tuấn Xã Quy Đức 18,509 3,19% 0,03 3,19%
Đường Hưng Long- Qui Đức Xã Hưng Long 20,046 0% 0,075 0%
Đường Hưng Long- Qui Đức Xã Quy Đức 20,046 0% 0,075 0%
Đường Quốc Lộ 50 Xã Quy Đức 43,248 13,97% 0,16 13,97%
Đường An Phú Tây- Hưng Long Xã Hưng Long 23,813 3,97% 0,062 3,97%
Đường Bùi Văn Sự Xã Hưng Long 16,187 16,99% 0,056 16,99%
Đường Bùi Văn Sự Xã Quy Đức 16,187 16,99% 0,056 16,99%
Đường Liên Ấp 45 Xã Hưng Long 8,625 0,37% 0,03 0,37%
Đường Qui Đức Xã Quy Đức 10,594 0% 0 0%