Thành phố
Quận
Đường

Giá nhà đất Đường Lương Ngang tháng 09/2021

Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)
Thấp nhất
1,5%
Trung bình
1,5%
Cao nhất
1,5%
Đường
Đơn giá
cao nhất
Đường Lương Ngang
4,2 triệu VNĐ/m2
0%
Đường
Đơn giá
trung bình
Đường Lương Ngang
4,2 triệu VNĐ/m2
0%
Đường
Đơn giá
thấp nhất
Đường Lương Ngang
1,8 triệu VNĐ/m2
0%

Xu thế giá bán

Triệu VNĐ/m2

Đơn giá trung bình

Giá bán
4,205
triệu VNĐ/m2
46,58%
Giá thuê
ngàn VNĐ/m2
Loại BĐS Bán (Triệu VNĐ/m2) Thuê (Ngàn VNĐ)
Đất 1,75
Nhà riêng Mặt tiền 6,66

So sánh giá giữa Đường và Quận

Triệu VNĐ/m2

Bất động sản nổi bật Đường Lương Ngang Xem tất cả

Bán nhà mătj tiền đường Lương Ngang , Tân Nhựt, Bình Chánh  - Gần chợ và khu công nghiệp
9 tỷ 9 triệu/m² T.suất sinh lợi
1.5% Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)

Giá bất động sản lân cận

Đường Phường Giá BÁN trung bình (Triệu VNĐ/m2) Giá THUÊ trung bình (Ngàn VNĐ)
Đường Vườn Thơm Xã Bình Lợi 8,635 17,86% 0 17,86%
Đường Trần Đại Nghĩa Xã Tân Nhựt 32,293 0,5% 0,403 0,5%
Đường Trần Văn Giàu Xã Bình Lợi 29,611 3,57% 0,035 3,57%
Đường Số 1 Xã Tân Nhựt 63,086 0% 0,089 0%
Đường Số 2 Xã Tân Nhựt 53,836 4,35% 0,092 4,35%
Đường Số 8 Xã Tân Nhựt 51,633 0% 0 0%
Đường Số 15 Xã Tân Nhựt 57,561 0% 0 0%
Đường Số 16 Xã Tân Nhựt 58,748 8,59% 0,084 8,59%
Đường Tân Nhật Xã Tân Nhựt 4,46 0% 0 0%
Đường Bông Văn Dĩa Xã Tân Nhựt 24,889 0% 0 0%