Thành phố
Quận
Đường

Giá nhà đất Đường Mai Bá Hương tháng 09/2021

Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)
Thấp nhất
1,5%
Trung bình
1,5%
Cao nhất
1,5%
Đường
Đơn giá
cao nhất
Đường Mai Bá Hương
22,8 triệu VNĐ/m2
0%
Đường
Đơn giá
trung bình
Đường Mai Bá Hương
22,8 triệu VNĐ/m2
0%
Đường
Đơn giá
thấp nhất
Đường Mai Bá Hương
22,8 triệu VNĐ/m2
0%

Xu thế giá bán

Triệu VNĐ/m2

Đơn giá trung bình

Giá bán
22,764
triệu VNĐ/m2
0%
Giá thuê
31,818
ngàn VNĐ/m2
0%
Loại BĐS Bán (Triệu VNĐ/m2) Thuê (Ngàn VNĐ)
Nhà riêng Mặt tiền 22,764 31,818

So sánh giá giữa Đường và Quận

Triệu VNĐ/m2

Bất động sản nổi bật Đường Mai Bá Hương Xem tất cả

Bán nhà Mai Bá Hương ,Lê Minh Xuân Bình Chánh - Gần cầu Xáng
29,9 tỷ 22,9 triệu/m² T.suất sinh lợi
0.1% Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)

Giá bất động sản lân cận

Đường Phường Giá BÁN trung bình (Triệu VNĐ/m2) Giá THUÊ trung bình (Ngàn VNĐ)
Đường Vườn Thơm Xã Bình Lợi 8,635 17,86% 0 17,86%
Đường Trần Văn Giàu Xã Bình Lợi 30,931 8,19% 0,035 8,19%
Đường Trần Văn Giàu Xã Lê Minh Xuân 30,931 8,19% 0,035 8,19%
Đường Trần Đại Nghĩa Xã Lê Minh Xuân 32,293 0,5% 0,403 0,5%
Đường Số 1 Xã Lê Minh Xuân 63,086 0% 0,089 0%
Đường Số 2 Xã Lê Minh Xuân 53,836 4,35% 0,092 4,35%
Đường Ấp 4 Xã Bình Lợi 27,244 0% 0 0%
Đường Lương Ngang Xã Bình Lợi 4,205 46,58% 0 46,58%
Đường Lô 2 Xã Lê Minh Xuân 18,367 0% 0 0%
Đường Kinh C Xã Lê Minh Xuân 39,127 0% 0 0%