Thành phố
Quận
Đường

Giá nhà đất Đường Tập Đoàn 16 tháng 09/2021

Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)
Thấp nhất
Trung bình
Cao nhất
Đường
Đơn giá
cao nhất
Đường Tập Đoàn 16
13,1 triệu VNĐ/m2
0%
Đường
Đơn giá
trung bình
Đường Tập Đoàn 16
13,1 triệu VNĐ/m2
0%
Đường
Đơn giá
thấp nhất
Đường Tập Đoàn 16
13,1 triệu VNĐ/m2
0%

Xu thế giá bán

Triệu VNĐ/m2

Đơn giá trung bình

Giá bán
13,119
triệu VNĐ/m2
0%
Giá thuê
ngàn VNĐ/m2
Loại BĐS Bán (Triệu VNĐ/m2) Thuê (Ngàn VNĐ)
Đất 13,119

So sánh giá giữa Đường và Quận

Triệu VNĐ/m2

Bất động sản nổi bật Đường Tập Đoàn 16 Xem tất cả

Bán đất nền Xã Đa Phước, Huyện Bình Chánh - Sổ hồng riêng chính chủ
4,5 tỷ 13,1 triệu/m² T.suất sinh lợi
0% Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)

Giá bất động sản lân cận

Đường Phường Giá BÁN trung bình (Triệu VNĐ/m2) Giá THUÊ trung bình (Ngàn VNĐ)
Đường Ấp 2 Xã Đa Phước 40,834 0% 0 0%
Đường Liên Ấp 12 Xã Đa Phước 9,447 0% 0 0%
Đường Đa Phước Xã Đa Phước 25,637 0% 0 0%
Đường Số 4B Xã Đa Phước 14,201 11,95% 0 11,95%
Đường Liên Ấp 45 Xã Đa Phước 8,625 0,37% 0,03 0,37%
Linh Hòa Tự Xã Đa Phước 23,6 8,97% 0 8,97%
Đường Số 4C Xã Đa Phước 4,279 0% 0,05 0%
Đường Bà Cả Xã Đa Phước 13,312 0% 0 0%
Đường Liên Ấp 23 Xã Đa Phước 3,501 0% 0 0%
Đường Ngã Ba Chú Lường Xã Đa Phước 12,211 38,74% 0 38,74%