Thành phố
Quận
Đường

Giá nhà đất Đường Vĩnh Lộc tháng 09/2021

Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)
Thấp nhất
2%
Trung bình
2,3%
Cao nhất
3%
Đường
Đơn giá
cao nhất
Đường Vĩnh Lộc
139,6 triệu VNĐ/m2
0%
Đường
Đơn giá
trung bình
Đường Vĩnh Lộc
102,4 triệu VNĐ/m2
0%
Đường
Đơn giá
thấp nhất
Đường Vĩnh Lộc
23,6 triệu VNĐ/m2
0%

Xu thế giá bán

Triệu VNĐ/m2

Đơn giá trung bình

Giá bán
45,863
triệu VNĐ/m2
14,12%
Giá thuê
32,285
ngàn VNĐ/m2
0%
Loại BĐS Bán (Triệu VNĐ/m2) Thuê (Ngàn VNĐ)
Đất 32,59
Nhà riêng Hẻm 28,311 32,285
Nhà riêng Mặt tiền 121,003

So sánh giá giữa Đường và Quận

Triệu VNĐ/m2

Bất động sản nổi bật Đường Vĩnh Lộc Xem tất cả

Bán đất nền hẻm ô tô gần mặt tiền đường Vĩnh Lộc, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh
3,473 tỷ 34,5 triệu/m² T.suất sinh lợi
1.2% Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)
Bán đất nền hẻm ô tô gần mặt tiền đường Vĩnh Lộc, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh
16,637 tỷ 23,6 triệu/m² T.suất sinh lợi
1.7% Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)
Bán đất nền hẻm ô tô gần mặt tiền đường Vĩnh Lộc, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh
3,524 tỷ 33,5 triệu/m² T.suất sinh lợi
1.2% Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)
Bán đất nền hẻm ô tô gần mặt tiền đường Vĩnh Lộc, Xã Vĩnh Lộc A
3,506 tỷ 34,4 triệu/m² T.suất sinh lợi
1.2% Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)
Bán đất nền hẻm ô tô gần mặt tiền đường Vĩnh Lộc, Xã Vĩnh Lộc A
3,552 tỷ 33,5 triệu/m² T.suất sinh lợi
1.2% Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)
Bán đất nền hẻm ô tô gần mặt tiền đường Vĩnh Lộc, Xã Vĩnh Lộc A
3,544 tỷ 34,5 triệu/m² T.suất sinh lợi
1.2% Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)
Bán đất nền hẻm ô tô gần mặt tiền đường Vĩnh Lộc, Xã Vĩnh Lộc A
3,506 tỷ 33,7 triệu/m² T.suất sinh lợi
1.2% Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)
Bán đất nền hẻm ô tô gần mặt tiền đường Vĩnh Lộc, Xã Vĩnh Lộc A
3,594 tỷ 33,5 triệu/m² T.suất sinh lợi
1.2% Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)

Giá bất động sản lân cận

Đường Phường Giá BÁN trung bình (Triệu VNĐ/m2) Giá THUÊ trung bình (Ngàn VNĐ)
Đường Vĩnh Lộc Xã Phạm Văn Hai 45,863 14,12% 0,032 14,12%
Đường Vĩnh Lộc Xã Vĩnh Lộc A 45,863 14,12% 0,032 14,12%
Đường Vĩnh Lộc Xã Vĩnh Lộc B 45,863 14,12% 0,032 14,12%
Đường Trần Văn Giàu Xã Phạm Văn Hai 30,931 8,19% 0,035 8,19%
Đường Số 1 Xã Vĩnh Lộc A 63,086 0% 0,089 0%
Đường Võ Văn Vân Xã Vĩnh Lộc A 53,203 4,25% 0 4,25%
Đường Võ Văn Vân Xã Vĩnh Lộc B 53,203 4,25% 0 4,25%
Đường Ấp 2 Xã Phạm Văn Hai 40,834 0% 0 0%
Đường Ấp 2 Xã Vĩnh Lộc B 40,834 0% 0 0%
Đường Liên Ấp 12 Xã Vĩnh Lộc A 9,447 0% 0 0%