Thành phố
Quận
Đường

Giá nhà đất Đường ấp Thới tứ tháng 09/2021

Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)
Thấp nhất
1,5%
Trung bình
1,7%
Cao nhất
2%
Đường
Đơn giá
cao nhất
Đường ấp Thới tứ
63,3 triệu VNĐ/m2
0%
Đường
Đơn giá
trung bình
Đường ấp Thới tứ
38,5 triệu VNĐ/m2
0%
Đường
Đơn giá
thấp nhất
Đường ấp Thới tứ
24,6 triệu VNĐ/m2
0%

Xu thế giá bán

Triệu VNĐ/m2

Đơn giá trung bình

Giá bán
38,144
triệu VNĐ/m2
0%
Giá thuê
ngàn VNĐ/m2
Loại BĐS Bán (Triệu VNĐ/m2) Thuê (Ngàn VNĐ)
Nhà riêng Hẻm 31,854
Nhà riêng Mặt tiền 63,307

So sánh giá giữa Đường và Quận

Triệu VNĐ/m2

Bất động sản nổi bật Đường ấp Thới tứ Xem tất cả

Bán nhà riêng huyện Hóc Môn, diện tích 137.7m2
3,55 tỷ 25,8 triệu/m² T.suất sinh lợi
1.5% Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)
Bán nhà riêng, huyện Hóc Môn. Diện tích 66.70m2 cách Co.opmart Hóc Môn 200m
2,8 tỷ 42 triệu/m² T.suất sinh lợi
2% Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)
Bán nhà riêng, diện tích 70.7m2 Thới Tam Thôn Hóc Môn
2,5 tỷ 35,4 triệu/m² T.suất sinh lợi
1.5% Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)

Giá bất động sản lân cận

Đường Phường Giá BÁN trung bình (Triệu VNĐ/m2) Giá THUÊ trung bình (Ngàn VNĐ)
Đường Ấp Tam Đông Xã Thới Tam Thôn 45,814 1,3% 0 1,3%
Đường Ấp Trung Đông Xã Thới Tam Thôn 39,637 1,41% 0 1,41%
Đường Tô Ký Xã Thới Tam Thôn 56,304 2,67% 0,068 2,67%
Đường Ấp Đông Xã Thới Tam Thôn 50,833 1,26% 0,077 1,26%
Đường Ấp Tam Đông 2 Xã Thới Tam Thôn 46,697 1,94% 0 1,94%
Đường Nguyễn Thị Ngâu Xã Thới Tam Thôn 22,409 0% 0 0%
Đường Ấp Nam Thới Xã Thới Tam Thôn 35,88 0% 0,034 0%
Đường Trần Thị Bốc Xã Thới Tam Thôn 27,975 13,07% 0 13,07%
Đường Đặng Thúc Vịnh Xã Thới Tam Thôn 71,667 0% 0,119 0%
Đường ấp Thới tứ Xã Thới Tam Thôn 38,144 0% 0 0%