Thành phố
Quận
Đường

Giá nhà đất Đường Ấp Xuân Thới Đông tháng 09/2021

Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)
Thấp nhất
2%
Trung bình
2%
Cao nhất
2%
Đường
Đơn giá
cao nhất
Đường Ấp Xuân Thới Đông
43 triệu VNĐ/m2
0%
Đường
Đơn giá
trung bình
Đường Ấp Xuân Thới Đông
43 triệu VNĐ/m2
0%
Đường
Đơn giá
thấp nhất
Đường Ấp Xuân Thới Đông
43 triệu VNĐ/m2
0%

Xu thế giá bán

Triệu VNĐ/m2

Đơn giá trung bình

Giá bán
42,965
triệu VNĐ/m2
0%
Giá thuê
61,224
ngàn VNĐ/m2
0%
Loại BĐS Bán (Triệu VNĐ/m2) Thuê (Ngàn VNĐ)
Nhà riêng Hẻm 42,965
Nhà riêng Mặt tiền 61,224

So sánh giá giữa Đường và Quận

Triệu VNĐ/m2

Bất động sản nổi bật Đường Ấp Xuân Thới Đông Xem tất cả

Bán nhà riêng, hẻm ba gác diện tích 59.3m2 Xuân Thới Đông huyện Hóc Môn
1,9 tỷ 47,9 triệu/m² T.suất sinh lợi
2.3% Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)

Giá bất động sản lân cận

Đường Phường Giá BÁN trung bình (Triệu VNĐ/m2) Giá THUÊ trung bình (Ngàn VNĐ)
Đường Ấp 7 Xã Xuân Thới Đông 57,791 0,03% 0 0,03%
Đường Ấp Chánh 1 Xã Tân Xuân 50,085 3,08% 0 3,08%
Đường ẤP mới 1 Xã Tân Xuân 45,323 2,49% 0 2,49%
Đường Ấp Xuân Thới Đông 1 Xã Xuân Thới Đông 41,938 1,02% 0 1,02%
Đường Tô Ký Xã Tân Xuân 56,842 3,65% 0,068 3,65%
Đường Ấp Chánh 2 Xã Tân Xuân 48,422 0% 0 0%
Đường Ấp Mới 2 Xã Tân Xuân 43,254 2,58% 0 2,58%
Đường Ấp Mỹ Hòa 1 Xã Tân Xuân 45,904 0% 0,065 0%
Đường Ấp Đình Xã Tân Xuân 39,035 1,07% 0,042 1,07%
Đường Nguyễn Thị Thử Xã Xuân Thới Đông 29,516 0% 0 0%