Thành phố
Quận
Đường

Giá nhà đất Đường Nam Lân 4 tháng 09/2021

Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)
Thấp nhất
2%
Trung bình
2%
Cao nhất
2%
Đường
Đơn giá
cao nhất
Đường Nam Lân 4
50,1 triệu VNĐ/m2
0%
Đường
Đơn giá
trung bình
Đường Nam Lân 4
50,1 triệu VNĐ/m2
0%
Đường
Đơn giá
thấp nhất
Đường Nam Lân 4
50,1 triệu VNĐ/m2
0%

Xu thế giá bán

Triệu VNĐ/m2

Đơn giá trung bình

Giá bán
50,063
triệu VNĐ/m2
0%
Giá thuê
ngàn VNĐ/m2
Loại BĐS Bán (Triệu VNĐ/m2) Thuê (Ngàn VNĐ)
Nhà riêng Hẻm 50,063

So sánh giá giữa Đường và Quận

Triệu VNĐ/m2

Bất động sản nổi bật Đường Nam Lân 4 Xem tất cả

Bán nhà hẻm Hóc Môn- xây dựng kiên cố
4,6 tỷ 53,7 triệu/m² T.suất sinh lợi
2% Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)

Giá bất động sản lân cận

Đường Phường Giá BÁN trung bình (Triệu VNĐ/m2) Giá THUÊ trung bình (Ngàn VNĐ)
Đường Ấp Đông Lân Xã Bà Điểm 80,188 0,81% 0,111 0,81%
Đường ấp Tiền Lân Xã Bà Điểm 60,34 0,23% 0,066 0,23%
Đường Ấp Hậu Lân Xã Bà Điểm 46,692 2,56% 0 2,56%
Đường Ấp Hưng Lân Xã Bà Điểm 72,433 2,47% 0 2,47%
Đường Ấp Nam Lân Xã Bà Điểm 56,641 2,21% 0 2,21%
Đường Phan Văn Hớn Xã Bà Điểm 43,426 7,86% 0,225 7,86%
Đường Ấp Trung Lân Xã Bà Điểm 55,8 3,85% 0 3,85%
Đường Bà Điểm 4 Xã Bà Điểm 40,043 12,69% 0 12,69%
Đường Quốc lộ 22 Xã Bà Điểm 72,177 0% 0,126 0%
Đường Ấp Bắc Lân Xã Bà Điểm 40,627 0% 0 0%