Thành phố
Quận
Đường

Giá nhà đất Đường Nhị Bình 14 tháng 09/2021

Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)
Thấp nhất
Trung bình
Cao nhất
Đường
Đơn giá
cao nhất
Đường Nhị Bình 14
25 triệu VNĐ/m2
0%
Đường
Đơn giá
trung bình
Đường Nhị Bình 14
25 triệu VNĐ/m2
0%
Đường
Đơn giá
thấp nhất
Đường Nhị Bình 14
25 triệu VNĐ/m2
0%

Xu thế giá bán

Triệu VNĐ/m2

Đơn giá trung bình

Giá bán
25
triệu VNĐ/m2
0%
Giá thuê
ngàn VNĐ/m2
Loại BĐS Bán (Triệu VNĐ/m2) Thuê (Ngàn VNĐ)
Đất 25

So sánh giá giữa Đường và Quận

Triệu VNĐ/m2

Bất động sản nổi bật Đường Nhị Bình 14 Xem tất cả

Bán lô đất trồng cây diện tích 1000m2 Nhị Bình Hóc Môn , hẻm xe ô tô
25 tỷ 25 triệu/m² T.suất sinh lợi
0% Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)

Giá bất động sản lân cận

Đường Phường Giá BÁN trung bình (Triệu VNĐ/m2) Giá THUÊ trung bình (Ngàn VNĐ)
Đường ấp 3 Xã Nhị Bình 40,05 1,05% 0,079 1,05%
Đường Ấp 4 Xã Nhị Bình 52,218 5,25% 0 5,25%
Đường Ấp 2 Xã Nhị Bình 43,687 3,4% 0,05 3,4%
Đường Ấp 1 Xã Nhị Bình 35,213 3,63% 0,061 3,63%
Đường Bùi Công Trừng Xã Nhị Bình 31,033 0% 0 0%
Đường Nhị Bình 3 Xã Nhị Bình 10,391 0% 0 0%
Đường Nhị Bình 8 Xã Nhị Bình 25,439 0% 0 0%
Đường Nhị Bình 14 Xã Nhị Bình 25 0% 0 0%
Đường Nhị Bình 10A Xã Nhị Bình 30,564 0% 0 0%
Đường Võ Thị Đầy Xã Nhị Bình 8,193 0% 0 0%