Thành phố
Quận
Đường

Giá nhà đất Đường Phạm Văn Sáng tháng 09/2021

Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)
Thấp nhất
Trung bình
Cao nhất
Đường
Đơn giá
cao nhất
Đường Phạm Văn Sáng
44,9 triệu VNĐ/m2
0%
Đường
Đơn giá
trung bình
Đường Phạm Văn Sáng
38,2 triệu VNĐ/m2
0%
Đường
Đơn giá
thấp nhất
Đường Phạm Văn Sáng
14,9 triệu VNĐ/m2
0%

Xu thế giá bán

Triệu VNĐ/m2

Đơn giá trung bình

Giá bán
34,845
triệu VNĐ/m2
0%
Giá thuê
ngàn VNĐ/m2
Loại BĐS Bán (Triệu VNĐ/m2) Thuê (Ngàn VNĐ)
Đất 34,845

So sánh giá giữa Đường và Quận

Triệu VNĐ/m2

Bất động sản nổi bật Đường Phạm Văn Sáng Xem tất cả

Bán đất nền trong khu dân cư Phạm Văn Sáng Hóc Môn
3,1 tỷ 44,9 triệu/m² T.suất sinh lợi
0% Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)

Giá bất động sản lân cận

Đường Phường Giá BÁN trung bình (Triệu VNĐ/m2) Giá THUÊ trung bình (Ngàn VNĐ)
Đường Ấp 3 Xã Xuân Thới Thượng 40,122 1,23% 0,079 1,23%
Đường Ấp 4 Xã Xuân Thới Thượng 52,218 5,25% 0 5,25%
Đường ấp 7 Xã Xuân Thới Thượng 58,237 0,73% 0 0,73%
Đường Ấp 2 Xã Xuân Thới Thượng 43,687 3,4% 0,05 3,4%
Đường Ấp 5 Xã Xuân Thới Thượng 41,172 3,15% 0 3,15%
Đường Dương Công Khi Xã Xuân Thới Thượng 22,485 2,55% 0,056 2,55%
Đường Ấp 1 Xã Xuân Thới Thượng 35,213 3,63% 0,061 3,63%
Đường Phan Văn Hớn Xã Xuân Thới Thượng 43,426 7,86% 0,225 7,86%
Đường Ấp 6 Xã Xuân Thới Thượng 37,191 3,81% 0,024 3,81%
Đường Nguyễn Văn Bứa Xã Xuân Thới Thượng 33,605 0% 0 0%