Thành phố
Quận
Đường

Giá nhà đất Đường Tân Xuân 2 tháng 09/2021

Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)
Thấp nhất
3%
Trung bình
3%
Cao nhất
3%
Đường
Đơn giá
cao nhất
Đường Tân Xuân 2
80,2 triệu VNĐ/m2
0%
Đường
Đơn giá
trung bình
Đường Tân Xuân 2
80,2 triệu VNĐ/m2
0%
Đường
Đơn giá
thấp nhất
Đường Tân Xuân 2
80,2 triệu VNĐ/m2
0%

Xu thế giá bán

Triệu VNĐ/m2

Đơn giá trung bình

Giá bán
80,192
triệu VNĐ/m2
0%
Giá thuê
ngàn VNĐ/m2
Loại BĐS Bán (Triệu VNĐ/m2) Thuê (Ngàn VNĐ)
Nhà riêng Mặt tiền 80,192

So sánh giá giữa Đường và Quận

Triệu VNĐ/m2

Bất động sản nổi bật Đường Tân Xuân 2 Xem tất cả

Bán nhà mặt tiền 131.2m2 Tân Xuân, Hóc Môn
12,5 tỷ 95,3 triệu/m² T.suất sinh lợi
3% Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)

Giá bất động sản lân cận

Đường Phường Giá BÁN trung bình (Triệu VNĐ/m2) Giá THUÊ trung bình (Ngàn VNĐ)
Đường Ấp Chánh 1 Xã Tân Xuân 50,085 3,08% 0 3,08%
Đường ẤP mới 1 Xã Tân Xuân 45,323 2,49% 0 2,49%
Đường Tô Ký Xã Tân Xuân 56,304 2,67% 0,068 2,67%
Đường Ấp Chánh 2 Xã Tân Xuân 48,422 0% 0 0%
Đường Ấp Mới 2 Xã Tân Xuân 43,254 2,58% 0 2,58%
Đường Ấp Mỹ Hòa 1 Xã Tân Xuân 45,904 0% 0,065 0%
Đường Ấp Đình Xã Tân Xuân 39,035 1,07% 0,042 1,07%
Đường Trung Mỹ- Tân Xuân Xã Tân Xuân 43,572 0% 0,064 0%
Đường Song Hành QL 22 Xã Tân Xuân 33,047 0% 0 0%
Đường Ấp Vạn Hạnh Xã Tân Xuân 58,656 1,32% 0,166 1,32%