Thành phố
Quận
Đường

Giá nhà đất Đường Xuân Thới Sơn tháng 09/2021

Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)
Thấp nhất
Trung bình
Cao nhất
Đường
Đơn giá
cao nhất
Đường Xuân Thới Sơn
17,2 triệu VNĐ/m2
0%
Đường
Đơn giá
trung bình
Đường Xuân Thới Sơn
17,2 triệu VNĐ/m2
0%
Đường
Đơn giá
thấp nhất
Đường Xuân Thới Sơn
17,2 triệu VNĐ/m2
0%

Xu thế giá bán

Triệu VNĐ/m2

Đơn giá trung bình

Giá bán
17,214
triệu VNĐ/m2
0%
Giá thuê
ngàn VNĐ/m2
Loại BĐS Bán (Triệu VNĐ/m2) Thuê (Ngàn VNĐ)
Đất 17,214

So sánh giá giữa Đường và Quận

Triệu VNĐ/m2

Bất động sản nổi bật Đường Xuân Thới Sơn Xem tất cả

Bán Đất nền Xã Xuân Thới Sơn,H.Hóc Môn. 2439.8m2 mặt tiền đường lớn
42 tỷ 17,2 triệu/m² T.suất sinh lợi
0% Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)

Giá bất động sản lân cận

Đường Phường Giá BÁN trung bình (Triệu VNĐ/m2) Giá THUÊ trung bình (Ngàn VNĐ)
Đường Ấp 3 Xã Xuân Thới Sơn 40,05 1,05% 0,079 1,05%
Đường Ấp 4 Xã Xuân Thới Sơn 52,006 4,83% 0 4,83%
Đường Ấp 7 Xã Xuân Thới Đông 57,791 0,03% 0 0,03%
Đường Ấp 2 Xã Xuân Thới Sơn 43,687 3,4% 0,05 3,4%
Đường Ấp 5 Xã Xuân Thới Sơn 41,172 3,15% 0 3,15%
Đường Ấp Chánh 1 Xã Tân Xuân 50,085 3,08% 0 3,08%
Đường ẤP mới 1 Xã Tân Xuân 45,323 2,49% 0 2,49%
Đường Ấp Xuân Thới Đông 1 Xã Xuân Thới Đông 41,938 1,02% 0 1,02%
Đường Tô Ký Xã Tân Xuân 56,842 3,65% 0,068 3,65%
Đường Ấp Chánh 2 Xã Tân Xuân 48,422 0% 0 0%