Thành phố
Quận
Đường

Giá nhà đất Đường Xuân Thới Sơn 8 tháng 09/2021

Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)
Thấp nhất
Trung bình
Cao nhất
Đường
Đơn giá
cao nhất
Đường Xuân Thới Sơn 8
12,4 triệu VNĐ/m2
0%
Đường
Đơn giá
trung bình
Đường Xuân Thới Sơn 8
12,4 triệu VNĐ/m2
0%
Đường
Đơn giá
thấp nhất
Đường Xuân Thới Sơn 8
8 triệu VNĐ/m2
0%

Xu thế giá bán

Triệu VNĐ/m2

Đơn giá trung bình

Giá bán
12,413
triệu VNĐ/m2
0%
Giá thuê
ngàn VNĐ/m2
Loại BĐS Bán (Triệu VNĐ/m2) Thuê (Ngàn VNĐ)
Đất 12,413

So sánh giá giữa Đường và Quận

Triệu VNĐ/m2

Bất động sản nổi bật Đường Xuân Thới Sơn 8 Xem tất cả

Bán lô đất nền huyện Hóc Môn- Mặt tiền đường rộng 10m
14,3 tỷ 16,8 triệu/m² T.suất sinh lợi
0% Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)

Giá bất động sản lân cận

Đường Phường Giá BÁN trung bình (Triệu VNĐ/m2) Giá THUÊ trung bình (Ngàn VNĐ)
Đường Ấp 3 Xã Xuân Thới Sơn 40,05 1,05% 0,079 1,05%
Đường Ấp 4 Xã Xuân Thới Sơn 52,006 4,83% 0 4,83%
Đường Ấp 2 Xã Xuân Thới Sơn 43,687 3,4% 0,05 3,4%
Đường Ấp 5 Xã Xuân Thới Sơn 41,172 3,15% 0 3,15%
Đường Dương Công Khi Xã Xuân Thới Sơn 22,485 2,55% 0,056 2,55%
Đường Phan Văn Hớn Xã Xuân Thới Sơn 43,426 7,86% 0,225 7,86%
Đường Ấp 1 Xã Xuân Thới Sơn 37,857 3,63% 0,061 3,63%
Đường Ấp 6 Xã Xuân Thới Sơn 37,191 3,81% 0,027 3,81%
Đường Nguyễn Thị Thử Xã Xuân Thới Sơn 29,516 0% 0 0%
Đường Nguyễn Văn Bứa Xã Xuân Thới Sơn 33,605 0% 0 0%