Thành phố
Quận
Đường

Giá nhà đất Đường Bàu Le tháng 09/2021

Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)
Thấp nhất
Trung bình
Cao nhất
Đường
Đơn giá
cao nhất
Đường Bàu Le
11,6 triệu VNĐ/m2
0%
Đường
Đơn giá
trung bình
Đường Bàu Le
11,6 triệu VNĐ/m2
0%
Đường
Đơn giá
thấp nhất
Đường Bàu Le
11,6 triệu VNĐ/m2
0%

Xu thế giá bán

Triệu VNĐ/m2

Đơn giá trung bình

Giá bán
11,631
triệu VNĐ/m2
82,36%
Giá thuê
ngàn VNĐ/m2
Loại BĐS Bán (Triệu VNĐ/m2) Thuê (Ngàn VNĐ)
Đất 11,631

So sánh giá giữa Đường và Quận

Triệu VNĐ/m2

Bất động sản nổi bật Đường Bàu Le Xem tất cả

Bán 2 Lô Đất Vuông Vức Hẻm Thông Thoáng Xã Hiệp Phước Huyện Nhà Bè
4,2 tỷ 11,6 triệu/m² T.suất sinh lợi
0% Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)

Giá bất động sản lân cận

Đường Phường Giá BÁN trung bình (Triệu VNĐ/m2) Giá THUÊ trung bình (Ngàn VNĐ)
Đường Huỳnh Tấn Phát Xã Hiệp Phước 65,318 0,86% 0,092 0,86%
Đường Nguyễn Văn Tạo Xã Hiệp Phước 28,304 1,23% 0,051 1,23%
Đường Liên Ấp 3-4 Xã Hiệp Phước 3,495 0% 0 0%
Đường Liên Ấp 2 -3 Xã Hiệp Phước 8,162 0% 0 0%
Đường Gò me Xã Hiệp Phước 3,31 0% 0 0%
Đường Bàu Dừa Ấp 3 Xã Hiệp Phước 6,281 0% 0 0%
Đường Bàu Le Xã Hiệp Phước 11,631 82,36% 0 82,36%
Đường N5 Xã Hiệp Phước 0 0% 0 0%
Đường ấp 3 Xã Hiệp Phước 0 0% 0 0%
Đường Long Hậu Xã Hiệp Phước 0 0% 0 0%