Thành phố
Quận
Đường

Giá nhà đất Đường Chánh Hưng tháng 09/2021

Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)
Thấp nhất
1,5%
Trung bình
1,5%
Cao nhất
1,5%
Đường
Đơn giá
cao nhất
Đường Chánh Hưng
49,1 triệu VNĐ/m2
0%
Đường
Đơn giá
trung bình
Đường Chánh Hưng
49,1 triệu VNĐ/m2
0%
Đường
Đơn giá
thấp nhất
Đường Chánh Hưng
49,1 triệu VNĐ/m2
0%

Xu thế giá bán

Triệu VNĐ/m2

Đơn giá trung bình

Giá bán
49,067
triệu VNĐ/m2
0%
Giá thuê
ngàn VNĐ/m2
Loại BĐS Bán (Triệu VNĐ/m2) Thuê (Ngàn VNĐ)
Nhà riêng Hẻm 49,067

So sánh giá giữa Đường và Quận

Triệu VNĐ/m2

Bất động sản nổi bật Đường Chánh Hưng Xem tất cả

BÁN NHÀ BIỆT THỰ MINI HẺM XE HƠI XÃ PHƯỚC LỘC HUYỆN NHÀ BÈ
8,7 tỷ 50,4 triệu/m² T.suất sinh lợi
1.3% Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)

Giá bất động sản lân cận

Đường Phường Giá BÁN trung bình (Triệu VNĐ/m2) Giá THUÊ trung bình (Ngàn VNĐ)
Đường Đào Sư Tích Xã Phước Lộc 49,315 1,4% 0,078 1,4%
Nguyễn Văn Ràng Xã Phước Lộc 35,149 0% 0,19 0%
Đường Bờ Tây Kinh Cây Khô Xã Phước Lộc 27,007 5,52% 0 5,52%
Đường Bờ Tây Xã Phước Lộc 25,133 25,3% 0,08 25,3%
Đường Phạm Hùng Xã Phước Lộc 68,884 39,29% 0 39,29%
Đường Chánh Hưng Xã Phước Lộc 49,067 0% 0 0%
Đường Ấp 3 Xã Phước Lộc 0 0% 0 0%