Thành phố
Quận
Đường

Giá nhà đất Đường D1 tháng 09/2021

Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)
Thấp nhất
Trung bình
Cao nhất
Đường
Đơn giá
cao nhất
Đường D1
33,3 triệu VNĐ/m2
0%
Đường
Đơn giá
trung bình
Đường D1
33,3 triệu VNĐ/m2
0%
Đường
Đơn giá
thấp nhất
Đường D1
33,3 triệu VNĐ/m2
0%

Xu thế giá bán

Triệu VNĐ/m2

Đơn giá trung bình

Giá bán
33,333
triệu VNĐ/m2
0%
Giá thuê
ngàn VNĐ/m2
Loại BĐS Bán (Triệu VNĐ/m2) Thuê (Ngàn VNĐ)
Đất 33,333

So sánh giá giữa Đường và Quận

Triệu VNĐ/m2

Bất động sản nổi bật Đường D1 Xem tất cả

Bán Đất Nền Đường Lớn Xã Nhơn Đức Huyện Nhà Bè - Thích Hợp Xây Mới Hoặc Đầu Tư
4 tỷ 33,3 triệu/m² T.suất sinh lợi
5.7% Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)

Giá bất động sản lân cận

Đường Phường Giá BÁN trung bình (Triệu VNĐ/m2) Giá THUÊ trung bình (Ngàn VNĐ)
Đường Lê Văn Lương Xã Nhơn Đức 41,018 1,04% 0,081 1,04%
Đường Nguyễn văn Tạo Xã Nhơn Đức 28,98 1,12% 0,051 1,12%
Đường Nguyễn Bình Xã Nhơn Đức 43,753 0,06% 0,074 0,06%
Đường Nguyễn Thị Hương Xã Nhơn Đức 74,137 0% 0 0%
Đường D2 Xã Nhơn Đức 29 0% 0 0%
Đường D1 Xã Nhơn Đức 33,333 0% 0 0%
D 11 Xã Nhơn Đức 0 0% 0 0%
Đường C2 Xã Nhơn Đức 0 0% 0 0%
Đường D11 Xã Nhơn Đức 0 0% 0 0%
Đường D3-1 Xã Nhơn Đức 0 0% 0 0%