Thành phố
Quận
Đường

Giá nhà đất Đường Liên Ấp 2 -3 tháng 09/2021

Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)
Thấp nhất
Trung bình
Cao nhất
Đường
Đơn giá
cao nhất
Đường Liên Ấp 2 -3
17 triệu VNĐ/m2
0%
Đường
Đơn giá
trung bình
Đường Liên Ấp 2 -3
8,7 triệu VNĐ/m2
0%
Đường
Đơn giá
thấp nhất
Đường Liên Ấp 2 -3
1,4 triệu VNĐ/m2
0%

Xu thế giá bán

Triệu VNĐ/m2

Đơn giá trung bình

Giá bán
8,162
triệu VNĐ/m2
0%
Giá thuê
ngàn VNĐ/m2
Loại BĐS Bán (Triệu VNĐ/m2) Thuê (Ngàn VNĐ)
Đất 8,162

So sánh giá giữa Đường và Quận

Triệu VNĐ/m2

Bất động sản nổi bật Đường Liên Ấp 2 -3 Xem tất cả

Bán Đất Nền Hẻm Xe Ba Gác Xã Hiệp Phước Huyện Nhà Bè
2,65 tỷ 5,5 triệu/m² T.suất sinh lợi
0% Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)
BÁN ĐẤT NỀN HẺM THÔNG THOÁNG XÃ HIỆP PHƯỚC HUYỆN NHÀ BÈ 
1,7 tỷ 17 triệu/m² T.suất sinh lợi
0% Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)
Bán đất trồng cây Đường Liên Ấp 2-3 Huyện Nhà Bè gần Đường Nguyễn văn Tạo
8,5 tỷ 8,7 triệu/m² T.suất sinh lợi
0% Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)

Giá bất động sản lân cận

Đường Phường Giá BÁN trung bình (Triệu VNĐ/m2) Giá THUÊ trung bình (Ngàn VNĐ)
Đường Huỳnh Tấn Phát Xã Hiệp Phước 65,408 0,72% 0,092 0,72%
Đường Nguyễn Văn Tạo Xã Hiệp Phước 28,98 1,12% 0,051 1,12%
Đường Liên Ấp 3-4 Xã Hiệp Phước 3,495 0% 0 0%
Đường Liên Ấp 2 -3 Xã Hiệp Phước 8,162 0% 0 0%
Đường Gò me Xã Hiệp Phước 3,31 0% 0 0%
Đường Bàu Dừa Ấp 3 Xã Hiệp Phước 6,281 0% 0 0%
Đường Bàu Le Xã Hiệp Phước 11,631 82,36% 0 82,36%
Đường N5 Xã Hiệp Phước 0 0% 0 0%
Đường ấp 3 Xã Hiệp Phước 0 0% 0 0%
Đường Long Hậu Xã Hiệp Phước 0 0% 0 0%