Thành phố
Quận
Đường

Giá nhà đất Đường Cửu Long tháng 09/2021

Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)
Thấp nhất
4%
Trung bình
4%
Cao nhất
4%
Đường
Đơn giá
cao nhất
Đường Cửu Long
380,3 triệu VNĐ/m2
0%
Đường
Đơn giá
trung bình
Đường Cửu Long
380,3 triệu VNĐ/m2
0%
Đường
Đơn giá
thấp nhất
Đường Cửu Long
380,3 triệu VNĐ/m2
0%

Xu thế giá bán

Triệu VNĐ/m2

Đơn giá trung bình

Giá bán
380,341
triệu VNĐ/m2
0%
Giá thuê
424,242
ngàn VNĐ/m2
23,88%
Loại BĐS Bán (Triệu VNĐ/m2) Thuê (Ngàn VNĐ)
Nhà riêng Mặt tiền 380,341 424,242

So sánh giá giữa Đường và Quận

Triệu VNĐ/m2

Bất động sản nổi bật Đường Cửu Long Xem tất cả

Bán nhà mặt tiền cư xá Bắc Hải P15 Q10 - Mặt tiền kinh doanh đông đúc
18,9 tỷ 396,2 triệu/m² T.suất sinh lợi
2.4% Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)

Giá bất động sản lân cận

Đường Phường Giá BÁN trung bình (Triệu VNĐ/m2) Giá THUÊ trung bình (Ngàn VNĐ)
Đường Cách Mạng Tháng Tám Phường 15 170,84 0,09% 0,19 0,09%
Đường Tô Hiến Thành Phường 15 155,664 7,67% 0,229 7,67%
Đường Thành Thái Phường 15 182,27 6,24% 0,186 6,24%
Đường Sư Vạn Hạnh Phường 15 249,238 0,2% 0,22 0,2%
Đường Nguyễn Giản Thanh Phường 15 247,271 0% 0,32 0%
Đường Hồ Bá Kiện Phường 15 241,644 2,97% 0,227 2,97%
Đường Đồng Nai Phường 15 185,801 5,96% 0,243 5,96%
Đường Trường Sơn Phường 15 375,529 0% 0,218 0%
Đường Tam Đảo Phường 15 283,374 0% 0,238 0%
Đường Bắc Hải Phường 15 323,843 6,06% 0,235 6,06%