Thành phố
Quận
Đường

Giá nhà đất Đường Hương Giang tháng 09/2021

Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)
Thấp nhất
3,5%
Trung bình
3,5%
Cao nhất
3,5%
Đường
Đơn giá
cao nhất
Đường Hương Giang
259,4 triệu VNĐ/m2
0%
Đường
Đơn giá
trung bình
Đường Hương Giang
259,4 triệu VNĐ/m2
0%
Đường
Đơn giá
thấp nhất
Đường Hương Giang
259,4 triệu VNĐ/m2
0%

Xu thế giá bán

Triệu VNĐ/m2

Đơn giá trung bình

Giá bán
259,372
triệu VNĐ/m2
0%
Giá thuê
ngàn VNĐ/m2
Loại BĐS Bán (Triệu VNĐ/m2) Thuê (Ngàn VNĐ)
Nhà riêng Mặt tiền 259,372

So sánh giá giữa Đường và Quận

Triệu VNĐ/m2

Bất động sản nổi bật Đường Hương Giang Xem tất cả

Bán Nhà Hai Mặt Tiền Kinh Doanh Cư Xá Bắc Hải - Phường 15 Quận 10
17,8 tỷ 269,7 triệu/m² T.suất sinh lợi
3.5% Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)

Giá bất động sản lân cận

Đường Phường Giá BÁN trung bình (Triệu VNĐ/m2) Giá THUÊ trung bình (Ngàn VNĐ)
Đường Cách Mạng Tháng Tám Phường 15 170,855 0,1% 0,19 0,1%
Đường Tô Hiến Thành Phường 15 158,003 6,29% 0,229 6,29%
Đường Thành Thái Phường 15 183,121 5,81% 0,186 5,81%
Đường Sư Vạn Hạnh Phường 15 249,238 0,2% 0,22 0,2%
Đường Nguyễn Giản Thanh Phường 15 247,271 0% 0,32 0%
Đường Hồ Bá Kiện Phường 15 241,644 2,97% 0,227 2,97%
Đường Đồng Nai Phường 15 175,089 0,14% 0,243 0,14%
Đường Bắc Hải Phường 15 305,325 0% 0,235 0%
Đường Trường Sơn Phường 15 375,529 0% 0,223 0%
Đường Tam Đảo Phường 15 283,374 0% 0,238 0%