Thành phố
Quận
Đường

Giá nhà đất Đường Trần Thiện Chánh tháng 09/2021

Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)
Thấp nhất
4%
Trung bình
4%
Cao nhất
4%
Đường
Đơn giá
cao nhất
Đường Trần Thiện Chánh
315,1 triệu VNĐ/m2
0%
Đường
Đơn giá
trung bình
Đường Trần Thiện Chánh
315,1 triệu VNĐ/m2
0%
Đường
Đơn giá
thấp nhất
Đường Trần Thiện Chánh
315,1 triệu VNĐ/m2
0%

Xu thế giá bán

Triệu VNĐ/m2

Đơn giá trung bình

Giá bán
315,091
triệu VNĐ/m2
0%
Giá thuê
168,544
ngàn VNĐ/m2
4,61%
Loại BĐS Bán (Triệu VNĐ/m2) Thuê (Ngàn VNĐ)
Nhà riêng Hẻm 144,394
Nhà riêng Mặt tiền 315,091 175,444

So sánh giá giữa Đường và Quận

Triệu VNĐ/m2

Bất động sản nổi bật Đường Trần Thiện Chánh Xem tất cả

Bán nhà mặt tiền quận 10 - Phù hợp kinh doanh khách sạn
25 tỷ 336,9 triệu/m² T.suất sinh lợi
4% Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)

Giá bất động sản lân cận

Đường Phường Giá BÁN trung bình (Triệu VNĐ/m2) Giá THUÊ trung bình (Ngàn VNĐ)
Đường Cách Mạng Tháng Tám Phường 12 172,816 1,25% 0,19 1,25%
Đường Tô Hiến Thành Phường 10 165,109 2,07% 0,23 2,07%
Đường Tô Hiến Thành Phường 12 165,109 2,07% 0,23 2,07%
Đường Ba Tháng Hai Phường 10 283,383 1,24% 0,25 1,24%
Đường Ba Tháng Hai Phường 12 283,383 1,24% 0,25 1,24%
Đường Thành Thái Phường 10 195,816 0,71% 0,182 0,71%
Đường Thành Thái Phường 12 195,816 0,71% 0,182 0,71%
Đường Điện Biên Phủ Phường 10 186,299 0,61% 0,213 0,61%
Đường Lê Hồng Phong Phường 10 241,425 0,78% 0,243 0,78%
Đường Lê Hồng Phong Phường 12 241,425 0,78% 0,243 0,78%