Thành phố
Quận
Đường

Giá nhà đất Đường Hòa Hảo tháng 09/2021

Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)
Thấp nhất
1,5%
Trung bình
1,5%
Cao nhất
1,5%
Đường
Đơn giá
cao nhất
Đường Hòa Hảo
385,1 triệu VNĐ/m2
0%
Đường
Đơn giá
trung bình
Đường Hòa Hảo
385,1 triệu VNĐ/m2
0%
Đường
Đơn giá
thấp nhất
Đường Hòa Hảo
385,1 triệu VNĐ/m2
0%

Xu thế giá bán

Triệu VNĐ/m2

Đơn giá trung bình

Giá bán
385,104
triệu VNĐ/m2
0%
Giá thuê
246,385
ngàn VNĐ/m2
0%
Loại BĐS Bán (Triệu VNĐ/m2) Thuê (Ngàn VNĐ)
Nhà riêng Hẻm 385,104
Nhà riêng Mặt tiền 246,385

So sánh giá giữa Đường và Quận

Triệu VNĐ/m2

Giá bất động sản lân cận

Đường Phường Giá BÁN trung bình (Triệu VNĐ/m2) Giá THUÊ trung bình (Ngàn VNĐ)
Đường Ba Tháng Hai Phường 7 226,947 5,76% 0,188 5,76%
Đường Lê Đại Hành Phường 4 164,117 1,29% 0,209 1,29%
Đường Lê Đại Hành Phường 7 164,117 1,29% 0,209 1,29%
Đường Lý Thường Kiệt Phường 7 128,633 8,84% 0,291 8,84%
Đường Nguyễn Chí Thanh Phường 4 234,39 9,51% 0,183 9,51%
Đường Nguyễn Chí Thanh Phường 7 234,39 9,51% 0,183 9,51%
Đường Trần Quý Phường 4 225,539 2,94% 0,222 2,94%
Đường Lý Nam Đế Phường 7 205,904 3,39% 0,166 3,39%
Đường Hàn Hải Nguyên Phường 4 181,801 2,75% 0,172 2,75%
Đường Phó Cơ Điều Phường 4 206,669 1,91% 0,175 1,91%