Thành phố
Quận
Đường

Giá nhà đất Đường Lữ Gia tháng 09/2021

Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)
Thấp nhất
5%
Trung bình
5%
Cao nhất
5%
Đường
Đơn giá
cao nhất
Đường Lữ Gia
40,4 triệu VNĐ/m2
0%
Đường
Đơn giá
trung bình
Đường Lữ Gia
40,4 triệu VNĐ/m2
0%
Đường
Đơn giá
thấp nhất
Đường Lữ Gia
34,5 triệu VNĐ/m2
0%

Xu thế giá bán

Triệu VNĐ/m2

Đơn giá trung bình

Giá bán
40,36
triệu VNĐ/m2
0%
Giá thuê
188,505
ngàn VNĐ/m2
0%
Loại BĐS Bán (Triệu VNĐ/m2) Thuê (Ngàn VNĐ)
Căn hộ 40,36 136,956
Nhà riêng Mặt tiền 265,829

So sánh giá giữa Đường và Quận

Triệu VNĐ/m2

Bất động sản nổi bật Đường Lữ Gia Xem tất cả

Bán Căn Hộ Cao Ốc Thuận Việt, P15, Q11
4,1 tỷ 46,2 triệu/m² T.suất sinh lợi
5% Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)

Giá bất động sản lân cận

Đường Phường Giá BÁN trung bình (Triệu VNĐ/m2) Giá THUÊ trung bình (Ngàn VNĐ)
Đường Ba Tháng Hai Phường 15 229,685 7,03% 0,182 7,03%
Đường Âu Cơ Phường 15 133,05 0,97% 0,147 0,97%
Đường Lê Đại Hành Phường 15 164,117 1,29% 0,209 1,29%
Đường Lý Thường Kiệt Phường 15 127,699 8,05% 0,291 8,05%
Đường Nguyễn Thị Nhỏ Phường 15 103,091 14,86% 0,219 14,86%
Đường số 3 - Cư Xá Lữ Gia Phường 15 181,235 0,83% 0 0,83%
Đường Lữ Gia Phường 15 40,36 0% 0,188 0%
Đường Tân Thành Phường 15 100,424 0% 0,091 0%
Đường 16 Phường 15 0 0% 0 0%
Đường 22 Phường 15 0 0% 0 0%