Thành phố
Quận
Đường

Giá nhà đất Đường Thuận Kiều tháng 09/2021

Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)
Thấp nhất
3%
Trung bình
3%
Cao nhất
3%
Đường
Đơn giá
cao nhất
Đường Thuận Kiều
225,2 triệu VNĐ/m2
0%
Đường
Đơn giá
trung bình
Đường Thuận Kiều
225,2 triệu VNĐ/m2
0%
Đường
Đơn giá
thấp nhất
Đường Thuận Kiều
225,2 triệu VNĐ/m2
0%

Xu thế giá bán

Triệu VNĐ/m2

Đơn giá trung bình

Giá bán
225,241
triệu VNĐ/m2
0%
Giá thuê
ngàn VNĐ/m2
Loại BĐS Bán (Triệu VNĐ/m2) Thuê (Ngàn VNĐ)
Nhà riêng Hẻm 225,241

So sánh giá giữa Đường và Quận

Triệu VNĐ/m2

Bất động sản nổi bật Đường Thuận Kiều Xem tất cả

Bán Nhà Riêng Quận 11 - Khu Dân Cư Hiện Hữu -  Gần Bệnh Viện Quận 11
2,52 tỷ 235,5 triệu/m² T.suất sinh lợi
1.8% Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)

Giá bất động sản lân cận

Đường Phường Giá BÁN trung bình (Triệu VNĐ/m2) Giá THUÊ trung bình (Ngàn VNĐ)
Đường Ba Tháng Hai Phường 7 229,685 7,03% 0,188 7,03%
Đường Lê Đại Hành Phường 4 164,117 1,29% 0,209 1,29%
Đường Lê Đại Hành Phường 7 164,117 1,29% 0,209 1,29%
Đường Lý Thường Kiệt Phường 7 127,699 8,05% 0,291 8,05%
Đường Nguyễn Chí Thanh Phường 4 234,39 9,51% 0,183 9,51%
Đường Nguyễn Chí Thanh Phường 7 234,39 9,51% 0,183 9,51%
Đường Trần Quý Phường 4 232,376 0% 0,222 0%
Đường Lý Nam Đế Phường 7 205,904 3,39% 0,166 3,39%
Đường Hàn Hải Nguyên Phường 4 181,801 2,75% 0,172 2,75%
Đường Phó Cơ Điều Phường 4 206,669 1,91% 0,175 1,91%