Thành phố
Quận
Đường

Giá nhà đất Đường Hiệp Thành 18 tháng 09/2021

Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)
Thấp nhất
2%
Trung bình
2%
Cao nhất
2%
Đường
Đơn giá
cao nhất
Đường Hiệp Thành 18
66,1 triệu VNĐ/m2
0%
Đường
Đơn giá
trung bình
Đường Hiệp Thành 18
66,1 triệu VNĐ/m2
0%
Đường
Đơn giá
thấp nhất
Đường Hiệp Thành 18
64,9 triệu VNĐ/m2
0%

Xu thế giá bán

Triệu VNĐ/m2

Đơn giá trung bình

Giá bán
66,07
triệu VNĐ/m2
0%
Giá thuê
102,459
ngàn VNĐ/m2
0%
Loại BĐS Bán (Triệu VNĐ/m2) Thuê (Ngàn VNĐ)
Nhà riêng Mặt tiền 66,07 102,459

So sánh giá giữa Đường và Quận

Triệu VNĐ/m2

Bất động sản nổi bật Đường Hiệp Thành 18 Xem tất cả

Bán nhà riêng mặt tiền Quận 12- Cách 400m ra chợ Giãn Dân
6,3 tỷ 70,8 triệu/m² T.suất sinh lợi
2% Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)

Giá bất động sản lân cận

Đường Phường Giá BÁN trung bình (Triệu VNĐ/m2) Giá THUÊ trung bình (Ngàn VNĐ)
Đường Lê Văn Khương Phường Hiệp Thành 63,976 0,57% 0,068 0,57%
Đường Nguyễn Ảnh Thủ Phường Hiệp Thành 64,833 0,77% 0,118 0,77%
Đường Hiệp Thành 13 Phường Hiệp Thành 57,791 1,15% 0,075 1,15%
Đường Trần Thị Hè Phường Hiệp Thành 57,706 2,32% 0,1 2,32%
Đường Bùi Văn Ngữ Phường Hiệp Thành 63,633 6,7% 0,053 6,7%
Đường Hiệp Thành 17 Phường Hiệp Thành 71,514 1,71% 0 1,71%
Đường Nguyễn Thị Kiểu Phường Hiệp Thành 75,584 3,54% 0,213 3,54%
Đường Hiệp Thành 45 Phường Hiệp Thành 65,247 0,5% 0,06 0,5%
Đường Nguyễn Thị Búp Phường Hiệp Thành 54,194 0,12% 0,058 0,12%
Đường Hiệp Thành 35 Phường Hiệp Thành 62,425 1,05% 0 1,05%