Thành phố
Quận
Đường

Giá nhà đất Đường Tân Chánh Hiệp 25 tháng 09/2021

Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)
Thấp nhất
2%
Trung bình
2,8%
Cao nhất
3%
Đường
Đơn giá
cao nhất
Đường Tân Chánh Hiệp 25
64,1 triệu VNĐ/m2
0%
Đường
Đơn giá
trung bình
Đường Tân Chánh Hiệp 25
55,5 triệu VNĐ/m2
0%
Đường
Đơn giá
thấp nhất
Đường Tân Chánh Hiệp 25
44,7 triệu VNĐ/m2
0%

Xu thế giá bán

Triệu VNĐ/m2

Đơn giá trung bình

Giá bán
55,32
triệu VNĐ/m2
7,55%
Giá thuê
ngàn VNĐ/m2
Loại BĐS Bán (Triệu VNĐ/m2) Thuê (Ngàn VNĐ)
Nhà riêng Hẻm 57,266

So sánh giá giữa Đường và Quận

Triệu VNĐ/m2

Bất động sản nổi bật Đường Tân Chánh Hiệp 25 Xem tất cả

Bán nhà riêng hẻm Quận 12- Gần Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải
4,1 tỷ 79,8 triệu/m² T.suất sinh lợi
3% Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)

Giá bất động sản lân cận

Đường Phường Giá BÁN trung bình (Triệu VNĐ/m2) Giá THUÊ trung bình (Ngàn VNĐ)
Đường Nguyễn Ảnh Thủ Phường Tân Chánh Hiệp 64,833 0,77% 0,118 0,77%
Đường Tô Ký Phường Tân Chánh Hiệp 82,347 0,42% 0,104 0,42%
Đường Huỳnh Thị hai Phường Tân Chánh Hiệp 54,056 1,2% 0,057 1,2%
Đường Bùi Văn Ngữ Phường Tân Chánh Hiệp 63,633 6,7% 0,053 6,7%
Đường Tân Chánh Hiệp 10 Phường Tân Chánh Hiệp 61,507 0,34% 0,094 0,34%
Đường Dương Thị Mười Phường Tân Chánh Hiệp 49,765 4,65% 0,106 4,65%
Đường Lâm Thị Hố Phường Tân Chánh Hiệp 61,877 3,32% 0,072 3,32%
Đường Nguyễn Thị Búp Phường Tân Chánh Hiệp 54,194 0,12% 0,058 0,12%
Đường QL!A Phường Tân Chánh Hiệp 45,846 4,81% 0,068 4,81%
Đường TCH 10 Phường Tân Chánh Hiệp 55,727 1,6% 0 1,6%