Thành phố
Quận
Đường

Giá nhà đất Đường Tân Thới Hiệp 22 tháng 09/2021

Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)
Thấp nhất
2%
Trung bình
2,3%
Cao nhất
3%
Đường
Đơn giá
cao nhất
Đường Tân Thới Hiệp 22
74,5 triệu VNĐ/m2
0%
Đường
Đơn giá
trung bình
Đường Tân Thới Hiệp 22
49,9 triệu VNĐ/m2
0%
Đường
Đơn giá
thấp nhất
Đường Tân Thới Hiệp 22
44,7 triệu VNĐ/m2
0%

Xu thế giá bán

Triệu VNĐ/m2

Đơn giá trung bình

Giá bán
53,521
triệu VNĐ/m2
9,33%
Giá thuê
68,306
ngàn VNĐ/m2
0%
Loại BĐS Bán (Triệu VNĐ/m2) Thuê (Ngàn VNĐ)
Nhà riêng Hẻm 52,705 68,306

So sánh giá giữa Đường và Quận

Triệu VNĐ/m2

Bất động sản nổi bật Đường Tân Thới Hiệp 22 Xem tất cả

Bán nhà riêng hẻm xe tải, gần Uỷ Ban Nhân Dân - Công An Quận 12
4,85 tỷ 50,1 triệu/m² T.suất sinh lợi
2.6% Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)
Bán nhà riêng hẻm Quận 12 - Gần công an phường Tân Thới Hiệp
3,5 tỷ 85,4 triệu/m² T.suất sinh lợi
2.6% Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)

Giá bất động sản lân cận

Đường Phường Giá BÁN trung bình (Triệu VNĐ/m2) Giá THUÊ trung bình (Ngàn VNĐ)
Đường Lê Văn Khương Phường Tân Thới Hiệp 64,475 1,35% 0,067 1,35%
Đường Nguyễn Văn Quá Phường Tân Thới Hiệp 58,932 4,65% 0,121 4,65%
Đường Nguyễn Ảnh Thủ Phường Tân Thới Hiệp 64,576 0,12% 0,104 0,12%
Đường Tân Thới Hiệp 21 Phường Tân Thới Hiệp 58,012 0,17% 0,09 0,17%
Đường QL1A Phường Tân Thới Hiệp 60,217 0,02% 0,084 0,02%
Đường Tân Thới Hiệp 07 Phường Tân Thới Hiệp 68,579 0,2% 0,099 0,2%
Đường Nguyễn Thị Kiểu Phường Tân Thới Hiệp 75,584 0,38% 0 0,38%
Đường Dương Thị Mười Phường Tân Thới Hiệp 48,487 1,96% 0,106 1,96%
Đường Nguyễn Thị Đặng Phường Tân Thới Hiệp 84,98 0% 0,071 0%
Đường Tân Thới Hiệp 6 Phường Tân Thới Hiệp 62,341 3,54% 0 3,54%