Thành phố
Quận
Đường

Giá nhà đất Đường Tân Thới Hiệp 29 tháng 09/2021

Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)
Thấp nhất
1,5%
Trung bình
2,1%
Cao nhất
3%
Đường
Đơn giá
cao nhất
Đường Tân Thới Hiệp 29
78,8 triệu VNĐ/m2
0%
Đường
Đơn giá
trung bình
Đường Tân Thới Hiệp 29
77,7 triệu VNĐ/m2
0%
Đường
Đơn giá
thấp nhất
Đường Tân Thới Hiệp 29
46,2 triệu VNĐ/m2
0%

Xu thế giá bán

Triệu VNĐ/m2

Đơn giá trung bình

Giá bán
59,417
triệu VNĐ/m2
0%
Giá thuê
ngàn VNĐ/m2
Loại BĐS Bán (Triệu VNĐ/m2) Thuê (Ngàn VNĐ)
Nhà riêng Hẻm 56,242

So sánh giá giữa Đường và Quận

Triệu VNĐ/m2

Bất động sản nổi bật Đường Tân Thới Hiệp 29 Xem tất cả

Bán nhà riêng hẻm xe hơi Quận 12- Gần Ngã Tư Đình
4,35 tỷ 51,1 triệu/m² T.suất sinh lợi
2% Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)
Bán nhà riêng Quận 12 - Gần Ngã Tư Đình
4,2 tỷ 52,2 triệu/m² T.suất sinh lợi
2% Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)
Bán nhà riêng Quận 12 - Gần Giáo Xứ Chợ Cầu
3,75 tỷ 82,6 triệu/m² T.suất sinh lợi
2% Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)

Giá bất động sản lân cận

Đường Phường Giá BÁN trung bình (Triệu VNĐ/m2) Giá THUÊ trung bình (Ngàn VNĐ)
Đường Lê Văn Khương Phường Tân Thới Hiệp 63,976 0,57% 0,068 0,57%
Đường Nguyễn Văn Quá Phường Tân Thới Hiệp 58,932 4,65% 0,116 4,65%
Đường Nguyễn Ảnh Thủ Phường Tân Thới Hiệp 64,833 0,77% 0,118 0,77%
Đường Tân Thới Hiệp 21 Phường Tân Thới Hiệp 58,012 0,03% 0,09 0,03%
Đường QL1A Phường Tân Thới Hiệp 60,217 1,44% 0,084 1,44%
Đường Tân Thới Hiệp 07 Phường Tân Thới Hiệp 68,579 0,52% 0,099 0,52%
Đường Nguyễn Thị Kiểu Phường Tân Thới Hiệp 75,584 3,54% 0,213 3,54%
Đường Dương Thị Mười Phường Tân Thới Hiệp 49,765 4,65% 0,106 4,65%
Đường Nguyễn Thị Đặng Phường Tân Thới Hiệp 84,98 0% 0,071 0%
Đường Tân Thới Hiệp 6 Phường Tân Thới Hiệp 62,341 0% 0 0%