Thành phố
Quận
Đường

Giá nhà đất Đường Tân Thới Nhất 13C tháng 09/2021

Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)
Thấp nhất
2%
Trung bình
2%
Cao nhất
2%
Đường
Đơn giá
cao nhất
Đường Tân Thới Nhất 13C
56,6 triệu VNĐ/m2
0%
Đường
Đơn giá
trung bình
Đường Tân Thới Nhất 13C
56,6 triệu VNĐ/m2
0%
Đường
Đơn giá
thấp nhất
Đường Tân Thới Nhất 13C
56,6 triệu VNĐ/m2
0%

Xu thế giá bán

Triệu VNĐ/m2

Đơn giá trung bình

Giá bán
56,587
triệu VNĐ/m2
0%
Giá thuê
ngàn VNĐ/m2
Loại BĐS Bán (Triệu VNĐ/m2) Thuê (Ngàn VNĐ)
Nhà riêng Mặt tiền 56,587

So sánh giá giữa Đường và Quận

Triệu VNĐ/m2

Bất động sản nổi bật Đường Tân Thới Nhất 13C Xem tất cả

Bán nhà riêng Quận 12- Gần Công An phường Tân Thới Nhất
4,2 tỷ 61,2 triệu/m² T.suất sinh lợi
2% Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)

Giá bất động sản lân cận

Đường Phường Giá BÁN trung bình (Triệu VNĐ/m2) Giá THUÊ trung bình (Ngàn VNĐ)
Đường Phan Văn Hớn Phường Tân Thới Nhất 46,097 2,51% 0,135 2,51%
Đường QL1A Phường Tân Thới Nhất 60,217 1,44% 0,084 1,44%
Đường Trường Chinh Phường Tân Thới Nhất 74,849 1,36% 0,108 1,36%
Đường Tân Thới Nhất 05 Phường Tân Thới Nhất 66,404 0% 0,073 0%
Đường Tân Thới Nhất 01 Phường Tân Thới Nhất 67,312 9,53% 0,035 9,53%
Đường Tân Thới Nhất 02 Phường Tân Thới Nhất 67,037 2,32% 0 2,32%
Đường Tân Thới Nhất 08 Phường Tân Thới Nhất 50,541 0% 0 0%
Đường Tân Thới Nhất 06 Phường Tân Thới Nhất 72,036 0% 0,087 0%
Đường Tân Thới Nhất 13 Phường Tân Thới Nhất 58,625 0% 0 0%
Đường Số 10 Phường Tân Thới Nhất 83,697 0% 0 0%