Thành phố
Quận
Đường

Giá nhà đất Đường Tân Thới Nhất 17 tháng 09/2021

Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)
Thấp nhất
1,5%
Trung bình
1,5%
Cao nhất
1,5%
Đường
Đơn giá
cao nhất
Đường Tân Thới Nhất 17
37,7 triệu VNĐ/m2
0%
Đường
Đơn giá
trung bình
Đường Tân Thới Nhất 17
37,7 triệu VNĐ/m2
0%
Đường
Đơn giá
thấp nhất
Đường Tân Thới Nhất 17
37,7 triệu VNĐ/m2
0%

Xu thế giá bán

Triệu VNĐ/m2

Đơn giá trung bình

Giá bán
37,73
triệu VNĐ/m2
0%
Giá thuê
64,814
ngàn VNĐ/m2
37,57%
Loại BĐS Bán (Triệu VNĐ/m2) Thuê (Ngàn VNĐ)
Nhà riêng Hẻm 37,73 64,814

So sánh giá giữa Đường và Quận

Triệu VNĐ/m2

Bất động sản nổi bật Đường Tân Thới Nhất 17 Xem tất cả

Bán nhà hẻm xe hơi Quận 12 - Vị trí di chuyển nhanh chóng về Tân Bình
17,5 tỷ 39 triệu/m² T.suất sinh lợi
1.2% Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)

Giá bất động sản lân cận

Đường Phường Giá BÁN trung bình (Triệu VNĐ/m2) Giá THUÊ trung bình (Ngàn VNĐ)
Đường Phan Văn Hớn Phường Tân Thới Nhất 46,097 2,51% 0,135 2,51%
Đường QL1A Phường Tân Thới Nhất 60,217 1,44% 0,084 1,44%
Đường Trường Chinh Phường Tân Thới Nhất 74,849 1,36% 0,108 1,36%
Đường Tân Thới Nhất 05 Phường Tân Thới Nhất 66,404 0% 0,073 0%
Đường Tân Thới Nhất 01 Phường Tân Thới Nhất 67,312 9,53% 0,035 9,53%
Đường Tân Thới Nhất 02 Phường Tân Thới Nhất 67,037 2,32% 0 2,32%
Đường Tân Thới Nhất 08 Phường Tân Thới Nhất 50,541 0% 0 0%
Đường Tân Thới Nhất 06 Phường Tân Thới Nhất 72,036 0% 0,087 0%
Đường Tân Thới Nhất 13 Phường Tân Thới Nhất 58,625 0% 0 0%
Đường Số 10 Phường Tân Thới Nhất 83,697 0% 0 0%