Thành phố
Quận
Đường

Giá nhà đất Đường Thạnh Xuân 18 tháng 09/2021

Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)
Thấp nhất
2%
Trung bình
2%
Cao nhất
2%
Đường
Đơn giá
cao nhất
Đường Thạnh Xuân 18
56,6 triệu VNĐ/m2
0%
Đường
Đơn giá
trung bình
Đường Thạnh Xuân 18
56,6 triệu VNĐ/m2
0%
Đường
Đơn giá
thấp nhất
Đường Thạnh Xuân 18
54,7 triệu VNĐ/m2
0%

Xu thế giá bán

Triệu VNĐ/m2

Đơn giá trung bình

Giá bán
56,609
triệu VNĐ/m2
1,35%
Giá thuê
ngàn VNĐ/m2
Loại BĐS Bán (Triệu VNĐ/m2) Thuê (Ngàn VNĐ)
Nhà riêng Hẻm 56,609

So sánh giá giữa Đường và Quận

Triệu VNĐ/m2

Bất động sản nổi bật Đường Thạnh Xuân 18 Xem tất cả

Bán nhà riêng Quận 12 - Gần Cầu Hai Trọng
2,05 tỷ 63,7 triệu/m² T.suất sinh lợi
2% Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)

Giá bất động sản lân cận

Đường Phường Giá BÁN trung bình (Triệu VNĐ/m2) Giá THUÊ trung bình (Ngàn VNĐ)
Đường Hà Huy Giáp Phường Thạnh Xuân 55 1,72% 0,065 1,72%
Đường QL1A Phường Thạnh Xuân 60,217 1,44% 0,084 1,44%
Đường Thạnh Xuân 52 Phường Thạnh Xuân 36,905 0,01% 0,049 0,01%
Đường Thạnh Xuân 24 Phường Thạnh Xuân 54,082 1,65% 0,075 1,65%
Đường Thạnh Xuân 22 Phường Thạnh Xuân 54,956 0,21% 0 0,21%
Đường Thạnh Xuân 25 Phường Thạnh Xuân 46,329 2,69% 0,046 2,69%
Đường Tô Ngọc Vân Phường Thạnh Xuân 48,114 1,4% 0,049 1,4%
Đường Thạnh Xuân 38 Phường Thạnh Xuân 49,607 0,26% 0 0,26%
Đường Thạnh Xuân 33 Phường Thạnh Xuân 42,206 4,62% 0,045 4,62%
Đường Thạnh Xuân 21 Phường Thạnh Xuân 55,14 3,66% 0,067 3,66%