Thành phố
Quận
Đường

Giá nhà đất Đường Trung Mỹ Tây 13A tháng 09/2021

Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)
Thấp nhất
3%
Trung bình
3%
Cao nhất
3%
Đường
Đơn giá
cao nhất
Đường Trung Mỹ Tây 13A
122,1 triệu VNĐ/m2
0%
Đường
Đơn giá
trung bình
Đường Trung Mỹ Tây 13A
122,1 triệu VNĐ/m2
0%
Đường
Đơn giá
thấp nhất
Đường Trung Mỹ Tây 13A
122,1 triệu VNĐ/m2
0%

Xu thế giá bán

Triệu VNĐ/m2

Đơn giá trung bình

Giá bán
122,124
triệu VNĐ/m2
0%
Giá thuê
ngàn VNĐ/m2
Loại BĐS Bán (Triệu VNĐ/m2) Thuê (Ngàn VNĐ)
Nhà riêng Hẻm 122,124

So sánh giá giữa Đường và Quận

Triệu VNĐ/m2

Bất động sản nổi bật Đường Trung Mỹ Tây 13A Xem tất cả

Bán nhà riêng Quận 12 - Khu vực đắc địa, gần Chung cư Quân Khu 7
8,5 tỷ 143,1 triệu/m² T.suất sinh lợi
3% Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)

Giá bất động sản lân cận

Đường Phường Giá BÁN trung bình (Triệu VNĐ/m2) Giá THUÊ trung bình (Ngàn VNĐ)
Đường Nguyễn Ảnh Thủ Phường Trung Mỹ Tây 64,576 1,16% 0,104 1,16%
Đường Quốc Lộ 1A Phường Trung Mỹ Tây 44,221 0,38% 0,085 0,38%
Đường Tô Ký Phường Trung Mỹ Tây 82,347 0,42% 0,104 0,42%
Đường Trung Mỹ Tây 13 Phường Trung Mỹ Tây 68,265 4,63% 0,057 4,63%
Đường DD2 Phường Trung Mỹ Tây 26,945 0% 0 0%
Đường Hà Đặc Phường Trung Mỹ Tây 59,18 4,33% 0 4,33%
Đường Trung Mỹ Tây 2A Phường Trung Mỹ Tây 75,17 0% 0,082 0%
Đường Lê Thị Nho Phường Trung Mỹ Tây 50,682 0% 0 0%
Đường Hà Thị Khiêm Phường Trung Mỹ Tây 58,612 0% 0,067 0%
Đường Trung Mỹ Tây 9A Phường Trung Mỹ Tây 81,35 0% 0 0%