Thành phố
Quận
Đường

Giá nhà đất Đường Số 32 tháng 09/2021

Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)
Thấp nhất
1,5%
Trung bình
1,5%
Cao nhất
1,5%
Đường
Đơn giá
cao nhất
Đường Số 32
185,7 triệu VNĐ/m2
0%
Đường
Đơn giá
trung bình
Đường Số 32
185,7 triệu VNĐ/m2
0%
Đường
Đơn giá
thấp nhất
Đường Số 32
185,7 triệu VNĐ/m2
0%

Xu thế giá bán

Triệu VNĐ/m2

Đơn giá trung bình

Giá bán
185,713
triệu VNĐ/m2
0%
Giá thuê
ngàn VNĐ/m2
Loại BĐS Bán (Triệu VNĐ/m2) Thuê (Ngàn VNĐ)
Nhà riêng Mặt tiền 185,713

So sánh giá giữa Đường và Quận

Triệu VNĐ/m2

Bất động sản nổi bật Đường Số 32 Xem tất cả

Bán nhà đôi khu nội bộ quận 4 - Nhà cấp 4 thích hợp xây lại
17 tỷ 188,1 triệu/m² T.suất sinh lợi
1.5% Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)

Giá bất động sản lân cận

Đường Phường Giá BÁN trung bình (Triệu VNĐ/m2) Giá THUÊ trung bình (Ngàn VNĐ)
Đường Bến Vân Đồn Phường 6 82,543 0,55% 0,27 0,55%
Đường Tôn Thất Thuyết Phường 3 102,101 2,18% 0,202 2,18%
Đường Hoàng Diệu Phường 6 135,675 2,29% 0,181 2,29%
Đường Khánh Hội Phường 3 187,201 12,49% 0,174 12,49%
Đường Khánh Hội Phường 6 187,201 12,49% 0,174 12,49%
Đường Nguyễn Hữu Hào Phường 6 98 3,95% 0 3,95%
Đường Số 12B Phường 3 41,944 1,44% 0,333 1,44%
Đường Vĩnh Hội Phường 3 120,755 13,08% 0,21 13,08%
Đường Số 12A Phường 3 138,415 0% 0,13 0%
Đường Số 12A Phường 6 138,415 0% 0,13 0%