Thành phố
Quận
Đường

Giá nhà đất Đường số 4 tháng 09/2021

Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)
Thấp nhất
3%
Trung bình
3%
Cao nhất
3%
Đường
Đơn giá
cao nhất
Đường số 4
216,9 triệu VNĐ/m2
0%
Đường
Đơn giá
trung bình
Đường số 4
216,9 triệu VNĐ/m2
0%
Đường
Đơn giá
thấp nhất
Đường số 4
216,9 triệu VNĐ/m2
0%

Xu thế giá bán

Triệu VNĐ/m2

Đơn giá trung bình

Giá bán
216,898
triệu VNĐ/m2
0,54%
Giá thuê
132,812
ngàn VNĐ/m2
0%
Loại BĐS Bán (Triệu VNĐ/m2) Thuê (Ngàn VNĐ)
Nhà riêng Hẻm 215,728
Nhà riêng Mặt tiền 216,898 132,812

So sánh giá giữa Đường và Quận

Triệu VNĐ/m2

Bất động sản nổi bật Đường số 4 Xem tất cả

Bán nhà hẻm Quận 4 - Nhà mới vào ở ngay
3,9 tỷ 228,1 triệu/m² T.suất sinh lợi
0.9% Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)

Giá bất động sản lân cận

Đường Phường Giá BÁN trung bình (Triệu VNĐ/m2) Giá THUÊ trung bình (Ngàn VNĐ)
Đường Bến Vân Đồn Phường 4 82,574 0,51% 0,27 0,51%
Đường Tôn Đản Phường 4 101,384 1,54% 0,13 1,54%
Đường Tôn Thất Thuyết Phường 4 102,197 2,09% 0,202 2,09%
Đường Hoàng Diệu Phường 4 135,675 2,29% 0,181 2,29%
Đường Khánh Hội Phường 4 187,201 12,49% 0,174 12,49%
Đường số 6 Phường 4 169,491 0,23% 0 0,23%
Đường Vĩnh Hội Phường 4 120,755 13,08% 0,21 13,08%
Đường số 16 Phường 4 215,698 0% 0 0%
Đường Số 9 Phường 4 112,854 0% 0 0%
Đường Tân Vĩnh Phường 4 59,235 1,23% 0,161 1,23%