Thành phố
Quận
Đường

Giá nhà đất Đường số 50 tháng 09/2021

Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)
Thấp nhất
3%
Trung bình
4%
Cao nhất
5%
Đường
Đơn giá
cao nhất
Đường số 50
132,8 triệu VNĐ/m2
0%
Đường
Đơn giá
trung bình
Đường số 50
132,8 triệu VNĐ/m2
0%
Đường
Đơn giá
thấp nhất
Đường số 50
83,3 triệu VNĐ/m2
0%

Xu thế giá bán

Triệu VNĐ/m2

Đơn giá trung bình

Giá bán
132,797
triệu VNĐ/m2
29,43%
Giá thuê
230,769
ngàn VNĐ/m2
0%
Loại BĐS Bán (Triệu VNĐ/m2) Thuê (Ngàn VNĐ)
Căn hộ 83,333
Nhà riêng Mặt tiền 182,262 230,769

So sánh giá giữa Đường và Quận

Triệu VNĐ/m2

Bất động sản nổi bật Đường số 50 Xem tất cả

Bán nhà cư xá Vĩnh Hội quận 4 - Vị trí gần Tiểu học Lý Nhơn
4,5 tỷ 83,3 triệu/m² T.suất sinh lợi
3.4% Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)
Bán nhà khu nội bộ quận 4 - Nhà cũ, tiện xây lại
4,1 tỷ 192,5 triệu/m² T.suất sinh lợi
3.7% Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)

Giá bất động sản lân cận

Đường Phường Giá BÁN trung bình (Triệu VNĐ/m2) Giá THUÊ trung bình (Ngàn VNĐ)
Đường Bến Vân Đồn Phường 5 82,574 0,51% 0,27 0,51%
Đường Bến Vân Đồn Phường 6 82,574 0,51% 0,27 0,51%
Đường Hoàng Diệu Phường 5 135,675 2,29% 0,181 2,29%
Đường Hoàng Diệu Phường 6 135,675 2,29% 0,181 2,29%
Đường Khánh Hội Phường 5 187,201 12,49% 0,181 12,49%
Đường Khánh Hội Phường 6 187,201 12,49% 0,181 12,49%
Đường Nguyễn Hữu Hào Phường 6 98,292 3,66% 0 3,66%
Đường Vĩnh Hội Phường 5 120,755 13,08% 0,21 13,08%
Đường Số 12A Phường 6 138,415 0% 0,13 0%
Đường Số 45 Phường 5 114,221 0% 0,103 0%