Thành phố
Quận
Đường

Giá nhà đất Đường Bến Hàm Tử tháng 09/2021

Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)
Thấp nhất
1,5%
Trung bình
1,8%
Cao nhất
2%
Đường
Đơn giá
cao nhất
Đường Bến Hàm Tử
245,8 triệu VNĐ/m2
0%
Đường
Đơn giá
trung bình
Đường Bến Hàm Tử
188,4 triệu VNĐ/m2
0%
Đường
Đơn giá
thấp nhất
Đường Bến Hàm Tử
32,1 triệu VNĐ/m2
0%

Xu thế giá bán

Triệu VNĐ/m2

Đơn giá trung bình

Giá bán
155,463
triệu VNĐ/m2
28,4%
Giá thuê
ngàn VNĐ/m2
Loại BĐS Bán (Triệu VNĐ/m2) Thuê (Ngàn VNĐ)
Nhà riêng Hẻm 217,138
Nhà riêng Mặt tiền 32,113

So sánh giá giữa Đường và Quận

Triệu VNĐ/m2

Bất động sản nổi bật Đường Bến Hàm Tử Xem tất cả

 Bán nhà riêng Quận 5 - Sổ hồng riêng chính chủ - Pháp lý minh bạch
5,3 tỷ 252,4 triệu/m² T.suất sinh lợi
2% Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)
Bán nhà riêng Quận 5 - Mặt Tiền
8,7 tỷ 32,8 triệu/m² T.suất sinh lợi
1.5% Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)

Giá bất động sản lân cận

Đường Phường Giá BÁN trung bình (Triệu VNĐ/m2) Giá THUÊ trung bình (Ngàn VNĐ)
Đường Trần Hưng Đạo Phường 1 196,287 8,35% 0,219 8,35%
Đường Trần Hưng Đạo Phường 5 196,287 8,35% 0,219 8,35%
Đường Trần Hưng Đạo Phường 6 196,287 8,35% 0,219 8,35%
Đường Trần Bình Trọng Phường 1 225,18 0,16% 0,257 0,16%
Đường Võ Văn Kiệt Phường 1 189,535 0% 0,185 0%
Đường Võ Văn Kiệt Phường 5 189,535 0% 0,185 0%
Đường Võ Văn Kiệt Phường 6 189,535 0% 0,185 0%
Đường Nguyễn Biểu Phường 1 162,242 4,75% 0,161 4,75%
Đường An Bình Phường 5 179,24 0,59% 0,155 0,59%
Đường An Bình Phường 6 179,24 0,59% 0,155 0,59%