Thành phố
Quận
Đường

Giá nhà đất Đường Lão Tử tháng 09/2021

Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)
Thấp nhất
2%
Trung bình
3,5%
Cao nhất
5%
Đường
Đơn giá
cao nhất
Đường Lão Tử
67,1 triệu VNĐ/m2
0%
Đường
Đơn giá
trung bình
Đường Lão Tử
67,1 triệu VNĐ/m2
0%
Đường
Đơn giá
thấp nhất
Đường Lão Tử
40 triệu VNĐ/m2
0%

Xu thế giá bán

Triệu VNĐ/m2

Đơn giá trung bình

Giá bán
67,057
triệu VNĐ/m2
0%
Giá thuê
ngàn VNĐ/m2
Loại BĐS Bán (Triệu VNĐ/m2) Thuê (Ngàn VNĐ)
Căn hộ 40
Nhà riêng Hẻm 94,114

So sánh giá giữa Đường và Quận

Triệu VNĐ/m2

Bất động sản nổi bật Đường Lão Tử Xem tất cả

Bán căn hộ chung cư Lão Tử Quận 5 - Tầng 3
2,4 tỷ 40 triệu/m² T.suất sinh lợi
5% Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)

Giá bất động sản lân cận

Đường Phường Giá BÁN trung bình (Triệu VNĐ/m2) Giá THUÊ trung bình (Ngàn VNĐ)
Đường Trần Hưng Đạo Phường 14 216,399 1,02% 0,22 1,02%
Đường Nguyễn Trãi Phường 11 284,751 2,77% 0,326 2,77%
Đường Nguyễn Trãi Phường 14 284,751 2,77% 0,326 2,77%
Đường Đỗ Ngọc Thạnh Phường 14 136,728 7,22% 0,419 7,22%
Đường Hồng Bàng Phường 11 120,661 0% 0,477 0%
Đường Hồng Bàng Phường 14 120,661 0% 0,477 0%
Đường Ngô Quyền Phường 11 109,916 0% 0,208 0%
Đường Phùng Hưng Phường 14 47,268 0% 0,074 0%
Đường Lương Nhữ Học Phường 11 265,517 10,63% 0,252 10,63%
Đường Trang Tử Phường 14 96,135 35,12% 0,444 35,12%