Thành phố
Quận
Đường

Giá nhà đất Đường Nguyễn Án tháng 09/2021

Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)
Thấp nhất
5%
Trung bình
5%
Cao nhất
5%
Đường
Đơn giá
cao nhất
Đường Nguyễn Án
28,5 triệu VNĐ/m2
0%
Đường
Đơn giá
trung bình
Đường Nguyễn Án
28,5 triệu VNĐ/m2
0%
Đường
Đơn giá
thấp nhất
Đường Nguyễn Án
28,5 triệu VNĐ/m2
0%

Xu thế giá bán

Triệu VNĐ/m2

Đơn giá trung bình

Giá bán
28,548
triệu VNĐ/m2
0%
Giá thuê
ngàn VNĐ/m2
Loại BĐS Bán (Triệu VNĐ/m2) Thuê (Ngàn VNĐ)
Căn hộ 28,548

So sánh giá giữa Đường và Quận

Triệu VNĐ/m2

Bất động sản nổi bật Đường Nguyễn Án Xem tất cả

Bán Căn Hộ Chung Cư Nguyễn Án - Quận 5 - Gần Chợ Đại Quang Minh
1,75 tỷ 28,5 triệu/m² T.suất sinh lợi
5% Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)

Giá bất động sản lân cận

Đường Phường Giá BÁN trung bình (Triệu VNĐ/m2) Giá THUÊ trung bình (Ngàn VNĐ)
Đường Nguyễn Trãi Phường 11 284,751 2,77% 0,294 2,77%
Đường Hồng Bàng Phường 11 120,661 0% 0,477 0%
Đường Ngô Quyền Phường 11 107,664 2,04% 0,208 2,04%
Đường Lương Nhữ Học Phường 11 265,517 10,63% 0,252 10,63%
Đường Mạc Thiên Tích Phường 11 38,176 0,35% 0,14 0,35%
Đường Trần Hưng Đạo B Phường 11 76,447 0,48% 0,219 0,48%
Đường Đặng Thái Thân Phường 11 104,057 0% 0,291 0%
Đường Ký Hòa Phường 11 329,709 0% 0,212 0%
Đường Lão Tử Phường 11 67,057 0% 0 0%
Đường Phú Định Phường 11 265,744 0% 0,232 0%