Thành phố
Quận
Đường

Giá nhà đất Đường Phạm Bân tháng 09/2021

Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)
Thấp nhất
5%
Trung bình
5%
Cao nhất
5%
Đường
Đơn giá
cao nhất
Đường Phạm Bân
31 triệu VNĐ/m2
0%
Đường
Đơn giá
trung bình
Đường Phạm Bân
31 triệu VNĐ/m2
0%
Đường
Đơn giá
thấp nhất
Đường Phạm Bân
31 triệu VNĐ/m2
0%

Xu thế giá bán

Triệu VNĐ/m2

Đơn giá trung bình

Giá bán
30,98
triệu VNĐ/m2
0%
Giá thuê
70
ngàn VNĐ/m2
0%
Loại BĐS Bán (Triệu VNĐ/m2) Thuê (Ngàn VNĐ)
Căn hộ 30,98 70

So sánh giá giữa Đường và Quận

Triệu VNĐ/m2

Bất động sản nổi bật Đường Phạm Bân Xem tất cả

Bán Căn Hộ Chung Cư Trung Tâm Quận 5 - Gần Bưu Điện Quận 5
2,8 tỷ 31 triệu/m² T.suất sinh lợi
5% Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)

Giá bất động sản lân cận

Đường Phường Giá BÁN trung bình (Triệu VNĐ/m2) Giá THUÊ trung bình (Ngàn VNĐ)
Đường Trần Hưng Đạo Phường 14 216,399 1,02% 0,22 1,02%
Đường Nguyễn Trãi Phường 14 284,751 2,77% 0,326 2,77%
Đường Võ Văn Kiệt Phường 13 189,535 0% 0,185 0%
Đường Đỗ Ngọc Thạnh Phường 13 136,728 7,22% 0,419 7,22%
Đường Đỗ Ngọc Thạnh Phường 14 136,728 7,22% 0,419 7,22%
Đường Hồng Bàng Phường 14 120,661 0% 0,477 0%
Đường Nguyễn Thi Phường 13 89,634 0% 0 0%
Đường Phùng Hưng Phường 13 47,268 0% 0,074 0%
Đường Phùng Hưng Phường 14 47,268 0% 0,074 0%
Đường Gò Công Phường 13 98,602 0% 0 0%