Thành phố
Quận
Đường

Giá nhà đất Đường Trịnh Hoài Đức tháng 09/2021

Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)
Thấp nhất
5%
Trung bình
5%
Cao nhất
5%
Đường
Đơn giá
cao nhất
Đường Trịnh Hoài Đức
32,4 triệu VNĐ/m2
0%
Đường
Đơn giá
trung bình
Đường Trịnh Hoài Đức
32,4 triệu VNĐ/m2
0%
Đường
Đơn giá
thấp nhất
Đường Trịnh Hoài Đức
32,4 triệu VNĐ/m2
0%

Xu thế giá bán

Triệu VNĐ/m2

Đơn giá trung bình

Giá bán
32,377
triệu VNĐ/m2
0%
Giá thuê
ngàn VNĐ/m2
Loại BĐS Bán (Triệu VNĐ/m2) Thuê (Ngàn VNĐ)
Căn hộ 32,377

So sánh giá giữa Đường và Quận

Triệu VNĐ/m2

Bất động sản nổi bật Đường Trịnh Hoài Đức Xem tất cả

Bán Căn Hộ Chng Cư Tầng 4 Đường Trịnh Hoài Đức - Quận 5
3,5 tỷ 32,4 triệu/m² T.suất sinh lợi
5% Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)

Giá bất động sản lân cận

Đường Phường Giá BÁN trung bình (Triệu VNĐ/m2) Giá THUÊ trung bình (Ngàn VNĐ)
Đường Võ Văn Kiệt Phường 13 189,535 0% 0,181 0%
Đường Nguyễn Thi Phường 13 89,634 0% 0 0%
Đường Phùng Hưng Phường 13 47,268 0% 0,083 0%
Đường Đỗ Ngọc Thạnh Phường 13 138,32 8,47% 0,419 8,47%
Đường Gò Công Phường 13 98,602 0% 0 0%
Đường Trang Tử Phường 13 96,135 35,12% 0,444 35,12%
Đường Hải Thượng Lãn Ông Phường 13 128,359 0% 0,125 0%
Đường Vạn Kiếp Phường 13 200,497 6,12% 0 6,12%
Đường Học Lạc Phường 13 114,825 0% 0 0%
Đường Phạm Bân Phường 13 30,98 0% 0,07 0%