Thành phố
Quận
Đường

Giá nhà đất Đường Xóm Chỉ tháng 09/2021

Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)
Thấp nhất
3%
Trung bình
3%
Cao nhất
3%
Đường
Đơn giá
cao nhất
Đường Xóm Chỉ
160,6 triệu VNĐ/m2
0%
Đường
Đơn giá
trung bình
Đường Xóm Chỉ
160,6 triệu VNĐ/m2
0%
Đường
Đơn giá
thấp nhất
Đường Xóm Chỉ
160,6 triệu VNĐ/m2
0%

Xu thế giá bán

Triệu VNĐ/m2

Đơn giá trung bình

Giá bán
160,641
triệu VNĐ/m2
54,53%
Giá thuê
ngàn VNĐ/m2
Loại BĐS Bán (Triệu VNĐ/m2) Thuê (Ngàn VNĐ)
Căn hộ 47,26
Nhà riêng Hẻm 160,641

So sánh giá giữa Đường và Quận

Triệu VNĐ/m2

Bất động sản nổi bật Đường Xóm Chỉ Xem tất cả

Bán nhà riêng Quận 5  - Sổ hồng chính chủ, pháp lý minh bạch rõ ràng
8 tỷ 181,8 triệu/m² T.suất sinh lợi
3% Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)

Giá bất động sản lân cận

Đường Phường Giá BÁN trung bình (Triệu VNĐ/m2) Giá THUÊ trung bình (Ngàn VNĐ)
Đường Trần Hưng Đạo Phường 10 201,807 5,78% 0,219 5,78%
Đường Võ Văn Kiệt Phường 10 189,535 0% 0,185 0%
Đường Ngô Quyền Phường 10 107,664 2,04% 0,208 2,04%
Đường Lương Nhữ Học Phường 10 265,517 10,63% 0,252 10,63%
Đường Hải Thượng Lãn Ông Phường 10 128,359 0% 0,125 0%
Đường Vạn Kiếp Phường 10 200,497 6,12% 0 6,12%
Đường Lưu Xuân Tín Phường 10 201,925 0% 0 0%
Đường Châu Văn Liêm Phường 10 222,579 315,58% 0,216 315,58%
Đường An Điềm Phường 10 173,559 0% 0,172 0%
Đường Tản Đà Phường 10 292,893 0% 0,173 0%