Thành phố
Quận
Đường

Giá nhà đất Đường Cầu Tân Thuận 2 tháng 09/2021

Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)
Thấp nhất
Trung bình
Cao nhất
Đường
Đơn giá
cao nhất
Đường Cầu Tân Thuận 2
71,3 triệu VNĐ/m2
0%
Đường
Đơn giá
trung bình
Đường Cầu Tân Thuận 2
71,3 triệu VNĐ/m2
0%
Đường
Đơn giá
thấp nhất
Đường Cầu Tân Thuận 2
71,3 triệu VNĐ/m2
0%

Xu thế giá bán

Triệu VNĐ/m2

Đơn giá trung bình

Giá bán
71,269
triệu VNĐ/m2
0%
Giá thuê
ngàn VNĐ/m2
Loại BĐS Bán (Triệu VNĐ/m2) Thuê (Ngàn VNĐ)
Đất 71,269

So sánh giá giữa Đường và Quận

Triệu VNĐ/m2

Bất động sản nổi bật Đường Cầu Tân Thuận 2 Xem tất cả

Bán Đất Nền Hẻm Xe Hơi Phường Tân Thuận Tây Quận 7- Thích Hợp Xây Mới Hoặc Đầu Tư
16 tỷ 71,3 triệu/m² T.suất sinh lợi
0% Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)

Giá bất động sản lân cận

Đường Phường Giá BÁN trung bình (Triệu VNĐ/m2) Giá THUÊ trung bình (Ngàn VNĐ)
Đường Huỳnh Tấn Phát Phường Tân Thuận Tây 80,085 0% 0,129 0%
Đường Trần Xuân Soạn Phường Tân Thuận Tây 102,08 0,07% 0,123 0,07%
Đường Nguyễn Văn Linh Phường Tân Thuận Tây 74,014 0,7% 0,204 0,7%
Đường Lâm Văn Bền Phường Tân Thuận Tây 113,214 4,48% 0,187 4,48%
Đường Tân Mỹ Phường Tân Thuận Tây 78,918 5,05% 0,093 5,05%
Đường Số 8 Phường Tân Thuận Tây 105,148 7,71% 0,184 7,71%
Đường Số 17 Phường Tân Thuận Tây 114,388 1,2% 0,174 1,2%
Đường Số 15 Phường Tân Thuận Tây 82,073 8,09% 0,121 8,09%
Đường số 14 Phường Tân Thuận Tây 75,139 0% 0,112 0%
Đường Số 14A Phường Tân Thuận Tây 140,08 3,6% 0 3,6%