Thành phố
Quận
Đường

Giá nhà đất Đường Khu phố 4 tháng 09/2021

Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)
Thấp nhất
1,5%
Trung bình
1,8%
Cao nhất
2%
Đường
Đơn giá
cao nhất
Đường Khu phố 4
73,8 triệu VNĐ/m2
0%
Đường
Đơn giá
trung bình
Đường Khu phố 4
73,8 triệu VNĐ/m2
0%
Đường
Đơn giá
thấp nhất
Đường Khu phố 4
65,5 triệu VNĐ/m2
0%

Xu thế giá bán

Triệu VNĐ/m2

Đơn giá trung bình

Giá bán
73,84
triệu VNĐ/m2
2,78%
Giá thuê
ngàn VNĐ/m2
Loại BĐS Bán (Triệu VNĐ/m2) Thuê (Ngàn VNĐ)
Nhà riêng Hẻm 73,84

So sánh giá giữa Đường và Quận

Triệu VNĐ/m2

Bất động sản nổi bật Đường Khu phố 4 Xem tất cả

Bán Nhà Hẻm Thông Thoáng Phường Tân Hưng Quận 7
4 tỷ 67,8 triệu/m² T.suất sinh lợi
1.5% Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)
Bán nhà hẻm Trần Xuân Soạn Quận 7
4,35 tỷ 88,8 triệu/m² T.suất sinh lợi
2% Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)

Giá bất động sản lân cận

Đường Phường Giá BÁN trung bình (Triệu VNĐ/m2) Giá THUÊ trung bình (Ngàn VNĐ)
Đường Huỳnh Tấn Phát Phường Tân Hưng 79,852 0,29% 0,129 0,29%
Đường Trần Xuân Soạn Phường Tân Hưng 102,885 0,71% 0,123 0,71%
Đường Lê Văn Lương Phường Tân Hưng 90,225 1,74% 0,176 1,74%
Đường Nguyễn Hữu Thọ Phường Tân Hưng 48,303 0,81% 0,223 0,81%
Đường Nguyễn Thị Thập Phường Tân Hưng 88,392 7% 0,206 7%
Đường Số 1 Phường Tân Hưng 139,862 1,37% 0,128 1,37%
Đường D1 Phường Tân Hưng 45,845 11,86% 0,179 11,86%
Đường Số 3 Phường Tân Hưng 125,403 12,19% 0,12 12,19%
Đường D4 Phường Tân Hưng 40,882 2,5% 0,135 2,5%
Đường Số 8 Phường Tân Hưng 105,148 7,71% 0,184 7,71%