Thành phố
Quận
Đường

Giá nhà đất Đường Lưu Trọng Lư tháng 09/2021

Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)
Thấp nhất
3%
Trung bình
3%
Cao nhất
3%
Đường
Đơn giá
cao nhất
Đường Lưu Trọng Lư
79,7 triệu VNĐ/m2
0%
Đường
Đơn giá
trung bình
Đường Lưu Trọng Lư
79,7 triệu VNĐ/m2
0%
Đường
Đơn giá
thấp nhất
Đường Lưu Trọng Lư
79,7 triệu VNĐ/m2
0%

Xu thế giá bán

Triệu VNĐ/m2

Đơn giá trung bình

Giá bán
79,741
triệu VNĐ/m2
0%
Giá thuê
71,428
ngàn VNĐ/m2
0%
Loại BĐS Bán (Triệu VNĐ/m2) Thuê (Ngàn VNĐ)
Nhà riêng Hẻm 79,741
Nhà riêng Mặt tiền 71,428

So sánh giá giữa Đường và Quận

Triệu VNĐ/m2

Bất động sản nổi bật Đường Lưu Trọng Lư Xem tất cả

Bán nhà hẻm Quận 7. Nhà mới, gần Khu chế xuất
3,85 tỷ 88,2 triệu/m² T.suất sinh lợi
2.1% Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)

Giá bất động sản lân cận

Đường Phường Giá BÁN trung bình (Triệu VNĐ/m2) Giá THUÊ trung bình (Ngàn VNĐ)
Đường Huỳnh Tấn Phát Phường Tân Thuận Đông 79,436 0,81% 0,129 0,81%
Đường Huỳnh Tấn Phát Phường Tân Thuận Tây 79,436 0,81% 0,129 0,81%
Đường Trần Xuân Soạn Phường Tân Thuận Đông 102,899 0,72% 0,124 0,72%
Đường Trần Xuân Soạn Phường Tân Thuận Tây 102,899 0,72% 0,124 0,72%
Đường Nguyễn Văn Linh Phường Tân Thuận Tây 75,285 2,43% 0,204 2,43%
Đường Lâm Văn Bền Phường Tân Thuận Tây 113,208 4,47% 0,187 4,47%
Đường Nguyễn Văn Quỳ Phường Tân Thuận Đông 69,04 1,25% 0,132 1,25%
Đường Bùi Văn Ba Phường Tân Thuận Đông 90,833 3,94% 0,126 3,94%
Đường số 1 Phường Tân Thuận Đông 139,862 1,37% 0,128 1,37%
Đường Tân Mỹ Phường Tân Thuận Tây 78,918 5,05% 0,093 5,05%