Thành phố
Quận
Đường

Giá nhà đất Đường Nguyễn Đức Cảnh tháng 09/2021

Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)
Thấp nhất
5%
Trung bình
5%
Cao nhất
5%
Đường
Đơn giá
cao nhất
Đường Nguyễn Đức Cảnh
28,7 triệu VNĐ/m2
0%
Đường
Đơn giá
trung bình
Đường Nguyễn Đức Cảnh
28,7 triệu VNĐ/m2
0%
Đường
Đơn giá
thấp nhất
Đường Nguyễn Đức Cảnh
28,7 triệu VNĐ/m2
0%

Xu thế giá bán

Triệu VNĐ/m2

Đơn giá trung bình

Giá bán
28,735
triệu VNĐ/m2
0%
Giá thuê
169,192
ngàn VNĐ/m2
6,59%
Loại BĐS Bán (Triệu VNĐ/m2) Thuê (Ngàn VNĐ)
Căn hộ 28,735 169,192

So sánh giá giữa Đường và Quận

Triệu VNĐ/m2

Bất động sản nổi bật Đường Nguyễn Đức Cảnh Xem tất cả

Bán căn hộ chung cư cao cấp Mỹ Đức 3 PN, 2WC , Phường Tân Phong, Quận 7
5 tỷ 28,7 triệu/m² T.suất sinh lợi
5% Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)

Giá bất động sản lân cận

Đường Phường Giá BÁN trung bình (Triệu VNĐ/m2) Giá THUÊ trung bình (Ngàn VNĐ)
Đường Nguyễn Văn Linh Phường Tân Phong 74,014 0,7% 0,204 0,7%
Đường Lê Văn Lương Phường Tân Phong 90,464 2,01% 0,176 2,01%
Đường Nguyễn Hữu Thọ Phường Tân Phong 48,27 0,74% 0,224 0,74%
Đường Nguyễn Thị Thập Phường Tân Phong 86,339 4,51% 0,206 4,51%
Đường Phạm Văn Nghị Phường Tân Phong 38,039 0,28% 0,2 0,28%
Đường Số 1 Phường Tân Phong 142,143 0,23% 0,128 0,23%
Đường Số 3 Phường Tân Phong 125,403 12,19% 0,12 12,19%
Đường Số 8 Phường Tân Phong 105,148 7,71% 0,184 7,71%
Đường Số 17 Phường Tân Phong 114,388 1,2% 0,174 1,2%
Đường Số 16 Phường Tân Phong 98,758 1,68% 0,266 1,68%