Thành phố
Quận
Đường

Giá nhà đất Đường Số 37 tháng 09/2021

Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)
Thấp nhất
2%
Trung bình
2%
Cao nhất
2%
Đường
Đơn giá
cao nhất
Đường Số 37
107,3 triệu VNĐ/m2
0%
Đường
Đơn giá
trung bình
Đường Số 37
107,3 triệu VNĐ/m2
0%
Đường
Đơn giá
thấp nhất
Đường Số 37
74,8 triệu VNĐ/m2
0%

Xu thế giá bán

Triệu VNĐ/m2

Đơn giá trung bình

Giá bán
107,265
triệu VNĐ/m2
0%
Giá thuê
86,956
ngàn VNĐ/m2
0%
Loại BĐS Bán (Triệu VNĐ/m2) Thuê (Ngàn VNĐ)
Nhà riêng Hẻm 74,792
Nhà riêng Mặt tiền 139,739 86,956

So sánh giá giữa Đường và Quận

Triệu VNĐ/m2

Bất động sản nổi bật Đường Số 37 Xem tất cả

Bán Nhà 1 Trệt 1 Lầu Hẻm 3m Đường Số, Phường Tân Kiểng, Quận 7
5,3 tỷ 78,8 triệu/m² T.suất sinh lợi
2% Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)

Giá bất động sản lân cận

Đường Phường Giá BÁN trung bình (Triệu VNĐ/m2) Giá THUÊ trung bình (Ngàn VNĐ)
Đường Huỳnh Tấn Phát Phường Bình Thuận 80,085 0% 0,129 0%
Đường Trần Xuân Soạn Phường Tân Kiểng 102,08 0,07% 0,123 0,07%
Đường Nguyễn Văn Linh Phường Bình Thuận 74,014 0,7% 0,204 0,7%
Đường Nguyễn Văn Linh Phường Tân Phong 74,014 0,7% 0,204 0,7%
Đường Lâm Văn Bền Phường Bình Thuận 113,214 4,48% 0,187 4,48%
Đường Lâm Văn Bền Phường Tân Kiểng 113,214 4,48% 0,187 4,48%
Đường Lâm Văn Bền Phường Tân Quy 113,214 4,48% 0,187 4,48%
Đường Lê Văn Lương Phường Tân Kiểng 90,464 2,01% 0,176 2,01%
Đường Lê Văn Lương Phường Tân Phong 90,464 2,01% 0,176 2,01%
Đường Lê Văn Lương Phường Tân Quy 90,464 2,01% 0,176 2,01%