Thành phố
Quận
Đường

Giá nhà đất Đường Bình Đông tháng 09/2021

Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)
Thấp nhất
1,5%
Trung bình
1,8%
Cao nhất
2%
Đường
Đơn giá
cao nhất
Đường Bình Đông
104,8 triệu VNĐ/m2
0%
Đường
Đơn giá
trung bình
Đường Bình Đông
83 triệu VNĐ/m2
0%
Đường
Đơn giá
thấp nhất
Đường Bình Đông
56 triệu VNĐ/m2
0%

Xu thế giá bán

Triệu VNĐ/m2

Đơn giá trung bình

Giá bán
79,171
triệu VNĐ/m2
1,72%
Giá thuê
ngàn VNĐ/m2
Loại BĐS Bán (Triệu VNĐ/m2) Thuê (Ngàn VNĐ)
Nhà riêng Hẻm 79,171

So sánh giá giữa Đường và Quận

Triệu VNĐ/m2

Bất động sản nổi bật Đường Bình Đông Xem tất cả

Bán nhà hẻm thông thoáng Phường 14 Quận 8 - Gần trường tiểu học Hồng Đức
3 tỷ 107,1 triệu/m² T.suất sinh lợi
1.5% Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)
Bán nhà riêng Phường 14, Quận 8 - Sổ hồng riêng chính chủ
2,7 tỷ 78,9 triệu/m² T.suất sinh lợi
2% Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)
Bán nhà hẻm gần chợ Bình Đông, Phường 14, Quận 8
2,25 tỷ 109,8 triệu/m² T.suất sinh lợi
2% Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)
Bán nhà riêng Phường 14, Quận 8 - Sổ hồng riêng chính chủ
2,6 tỷ 70,8 triệu/m² T.suất sinh lợi
1.5% Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)
Bán nhà riêng Phường 14, Quận 8 - Hướng Đông Nam
1,3 tỷ 81,2 triệu/m² T.suất sinh lợi
2% Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)
Bán nhà riêng Phường 14, Quận 8 - Hướng Tây Nam
2,5 tỷ 74,6 triệu/m² T.suất sinh lợi
2% Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)
Bán nhà riêng Phường 14, Quận 8 - Sổ hồng riêng chính chủ
5,5 tỷ 57,3 triệu/m² T.suất sinh lợi
0% Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)
Bán nhà riêng hẻm xe hơi Phường 14 Quận 8 - Sổ hồng riêng chính chủ
14 tỷ 112,6 triệu/m² T.suất sinh lợi
0% Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)

Giá bất động sản lân cận

Đường Phường Giá BÁN trung bình (Triệu VNĐ/m2) Giá THUÊ trung bình (Ngàn VNĐ)
Đường Bến Bình Đông Phường 14 78,416 4,8% 0,129 4,8%
Đường Hoài Thanh Phường 14 63,969 4,04% 0,077 4,04%
Đường Nguyễn Duy Phường 14 125,716 7,64% 0,116 7,64%
Đường Bình Đông Phường 14 79,171 1,72% 0 1,72%
Đường Ngô Sĩ Liên Phường 14 83,069 3,76% 0 3,76%
Đường Hoàng Sĩ Khải Phường 14 70,452 0% 0 0%
Đường Số 41 Phường 14 92,132 0% 0 0%
Đường Cây Sung Phường 14 0 0% 0 0%
Đường Hữu Phước Phường 14 0 0% 0 0%