Thành phố
Quận
Đường

Giá nhà đất Đường Đình An Tài tháng 09/2021

Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)
Thấp nhất
2%
Trung bình
2%
Cao nhất
2%
Đường
Đơn giá
cao nhất
Đường Đình An Tài
52,4 triệu VNĐ/m2
0%
Đường
Đơn giá
trung bình
Đường Đình An Tài
52,4 triệu VNĐ/m2
0%
Đường
Đơn giá
thấp nhất
Đường Đình An Tài
52,4 triệu VNĐ/m2
0%

Xu thế giá bán

Triệu VNĐ/m2

Đơn giá trung bình

Giá bán
52,447
triệu VNĐ/m2
0%
Giá thuê
ngàn VNĐ/m2
Loại BĐS Bán (Triệu VNĐ/m2) Thuê (Ngàn VNĐ)
Nhà riêng Hẻm 52,447

So sánh giá giữa Đường và Quận

Triệu VNĐ/m2

Bất động sản nổi bật Đường Đình An Tài Xem tất cả

Bán nhà riêng hẻm xe ba gác Phường 7 Quận 8 - Hướng Nam
4,8 tỷ 57,7 triệu/m² T.suất sinh lợi
2% Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)

Giá bất động sản lân cận

Đường Phường Giá BÁN trung bình (Triệu VNĐ/m2) Giá THUÊ trung bình (Ngàn VNĐ)
Đường Phạm Thế Hiển Phường 7 77,898 0,09% 0,115 0,09%
Đường Tạ Quang Bửu Phường 7 67,142 0,65% 0,155 0,65%
Đường Trịnh Quang Nghị Phường 7 42,464 1,63% 0,081 1,63%
Đường Ba Tơ Phường 7 22,805 15,51% 0 15,51%
Đường số 2 Phường 7 126,943 0,69% 0,08 0,69%
Đường số 4 Phường 7 80,328 0% 0 0%
Đường số 9 Phường 7 113,693 3,11% 0,083 3,11%
Đường KDC Phú Lợi Phường 7 27,197 0% 0,07 0%
Đường B2 Phường 7 48 0% 0 0%
Đường An Lạc Phường 7 80,132 0% 0 0%