Thành phố
Quận
Đường

Giá nhà đất Đường Mai Hắc Đế tháng 09/2021

Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)
Thấp nhất
1,5%
Trung bình
2,2%
Cao nhất
3%
Đường
Đơn giá
cao nhất
Đường Mai Hắc Đế
82,5 triệu VNĐ/m2
0%
Đường
Đơn giá
trung bình
Đường Mai Hắc Đế
65,2 triệu VNĐ/m2
0%
Đường
Đơn giá
thấp nhất
Đường Mai Hắc Đế
35 triệu VNĐ/m2
0%

Xu thế giá bán

Triệu VNĐ/m2

Đơn giá trung bình

Giá bán
59,967
triệu VNĐ/m2
0,33%
Giá thuê
68,317
ngàn VNĐ/m2
0%
Loại BĐS Bán (Triệu VNĐ/m2) Thuê (Ngàn VNĐ)
Nhà riêng Hẻm 61,419 68,317

So sánh giá giữa Đường và Quận

Triệu VNĐ/m2

Bất động sản nổi bật Đường Mai Hắc Đế Xem tất cả

Bán nhà riêng Phường 15, Quận 8 - Sổ hồng riêng chính chủ - Hướng Đông Bắc
2,95 tỷ 73,4 triệu/m² T.suất sinh lợi
2% Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)
Bán nhà riêng Phường 15, Quận 8 - Sổ hồng riêng chính chủ - Hướng Tây
2,2 tỷ 49 triệu/m² T.suất sinh lợi
3% Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)
Bán nhà riêng Phường 15, Quận 8 - Sổ hồng riêng chính chủ - Hướng Tây
2,75 tỷ 37,4 triệu/m² T.suất sinh lợi
1.5% Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)
Bán nhà riêng Phường 15, Quận 8 - Sổ hồng riêng chính chủ - Hướng Tây Nam 
1,6 tỷ 71,7 triệu/m² T.suất sinh lợi
2% Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)
Bán nhà riêng Phường 15, Quận 8 - Sổ hồng riêng chính chủ - Hướng Tây Bắc 
1,75 tỷ 81,8 triệu/m² T.suất sinh lợi
2% Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)
Bán nhà riêng Phường 15, Quận 8 - Sổ hồng riêng chính chủ - Hướng Đông Nam 
3,6 tỷ 97,3 triệu/m² T.suất sinh lợi
3% Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)
Bán nhà mặt tiền đường Phường 15 Quận 8 - Thuận tiện kinh doanh
10,5 tỷ 73,1 triệu/m² T.suất sinh lợi
0% Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)

Giá bất động sản lân cận

Đường Phường Giá BÁN trung bình (Triệu VNĐ/m2) Giá THUÊ trung bình (Ngàn VNĐ)
Đường Lưu Hữu Phước Phường 15 71,836 1,54% 0,1 1,54%
Đường Mễ Cốc Phường 15 77,815 1,24% 0,071 1,24%
Đường An Dương Vương Phường 15 73,073 1,67% 0,078 1,67%
Đường Võ Văn Kiệt Phường 15 30,362 0,28% 0,098 0,28%
Đường Bến Bình Đông Phường 15 78,416 4,8% 0,129 4,8%
Đường Lương Văn Can Phường 15 76,48 0,23% 0,065 0,23%
Đường Bến Phú Định Phường 15 76,04 4,08% 0 4,08%
Đường Mai Hắc Đế Phường 15 59,967 0,33% 0,068 0,33%
Đường Trương Đình Hội Phường 15 79,415 0% 0,082 0%
Đường Ngô Sĩ Liên Phường 15 83,069 3,76% 0 3,76%