Thành phố
Quận
Đường

Giá nhà đất Đường Nguyễn Quyền tháng 09/2021

Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)
Thấp nhất
3%
Trung bình
3%
Cao nhất
3%
Đường
Đơn giá
cao nhất
Đường Nguyễn Quyền
177,7 triệu VNĐ/m2
0%
Đường
Đơn giá
trung bình
Đường Nguyễn Quyền
177,7 triệu VNĐ/m2
0%
Đường
Đơn giá
thấp nhất
Đường Nguyễn Quyền
177,7 triệu VNĐ/m2
0%

Xu thế giá bán

Triệu VNĐ/m2

Đơn giá trung bình

Giá bán
177,731
triệu VNĐ/m2
0%
Giá thuê
ngàn VNĐ/m2
Loại BĐS Bán (Triệu VNĐ/m2) Thuê (Ngàn VNĐ)
Nhà riêng Mặt tiền 177,731

So sánh giá giữa Đường và Quận

Triệu VNĐ/m2

Bất động sản nổi bật Đường Nguyễn Quyền Xem tất cả

Bán nhà mặt tiền phường 11 Quận 8 - Đang cho thuê 70 triệu/tháng
19,5 tỷ 121,3 triệu/m² T.suất sinh lợi
0% Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)

Giá bất động sản lân cận

Đường Phường Giá BÁN trung bình (Triệu VNĐ/m2) Giá THUÊ trung bình (Ngàn VNĐ)
Đường Bến Bình Đông Phường 11 78,416 4,8% 0,129 4,8%
Đường Tùng Thiện Vương Phường 11 111,299 1,76% 0 1,76%
Đường Phong Phú Phường 11 146,089 0% 0,181 0%
Đường Cao Xuân Dục Phường 11 92,047 6,06% 0 6,06%
Đường Nguyễn Quyền Phường 11 177,731 0% 0 0%
Đường Ưu Long Phường 11 0 0% 0,119 0%
Đường Vĩnh Nam Phường 11 0 0% 0 0%
Đường Đinh Hòa Phường 11 0 0% 0 0%
Đường Rạch Ụ Cây Phường 11 0 0% 0 0%
Đường Bến Xóm Củi Phường 11 0 0% 0 0%